For dårlig temperatur, orden og renhold

Over halvparten av serveringsstedene som Mattilsynet distriktskontoret for Midt-Rogaland kontrollerte våren 2010 fikk påvist mangler. Så mange som 19 av virksomhetene har ikke fulgt opp tidligere pålegg fra Mattilsynet. Mattilsynet mener resultatet er overraskende og bekymringsfullt.

Mattilsynet har gjennomført tilsyn på 20 serveringssteder og 24 bensinstasjoner med servering av ferdigmat. Disse har tidligere fått pålegg om utbedringer om hygieniske forhold.

Tilsynet avdekket avvik ved 28 av virksomhetene. De fleste rapporterte mangler er knyttet til forhold som gjelder krav til temperatur, orden, renhold og vedlikehold.

Med tanke på at det ble gjennomført tilsyn ved de samme serveringssteder i 2009, og at det fortsatt avdekkes at mange virksomheter fremdeles ikke har god nok styring på interne rutiner for å sikre etterlevelse av kravene til forsvarlig drift, er dette overraskende og bekymringsfullt sier seksjonssjef Gyrid Espeland ved distriktskontoret for Midt-Rogaland.

I denne kampanjen ble det blant annet satt fokus på:

  • Personlig hygiene, håndvask/håndhygiene, garderober/toalett
  • Temperaturer på kjøl/frys
  • Merking/ulovlig innkjøp
  • Varehåndtering, skille mellom råvarer/ferdigvarer, tining, rent/urent
  • Sikring mot skadedyr
  • Orden, renhold, oppvask, vedlikehold

Det forventes at denne bransjen har bedre hygienekunnskap og rutiner enn disse resultatene viser. Det er et krav i henhold til regelverket at driftsansvarlig skal gjennomføre nødvendig opplæring av de ansatte. Mattilsynet vil ha sterkere fokus på tilsyn ved denne type virksomhet og følge de opp med strengere virkemidler.