For mye bly i keramikk

Tre prosent av keramikk fra kunsthåndtverkere og små produsenter avga for mye bly, viser en undersøkelse fra Mattilsynet. Det ble også påvist høye verdier av barium. For stort inntak av disse metallene kan gi helseskader.

Tungmetaller i keramikk

Bly og andre tungmetaller tilsettes glasur for å senke brenntemperaturen, og for å gi keramiske produkter bedre estetiske egenskaper.

Om brenningen skjer ved feil temperatur, kan tungmetallene lekke ut i sure mat- og drikkevarer.

I Norge og Sverige har flere personer tidligere blitt alvorlig forgiftet på grunn av utlekking av høye blynivå.

Personene har alle drukket enten juice eller vin fra greske keramiske kopper eller mugger.

Tre prosent av keramikk fra kunsthåndtverkere og små produsenter avga for mye bly, viser en undersøkelse fra Mattilsynet. Det ble også påvist høye verdier av barium. For stort inntak av disse metallene kan gi helseskader.

Høsten 2003 gjennomførte Statens næringsmiddeltilsyn (Mattilsynet fra 01.01.2004) en undersøkelse av 631 keramikkgjenstander fra norske kunsthåndtverkere og små produsenter. Gjenstandene ble analysert i forhold til bly, kadmium, jern, mangan, kobber, nikkel. kobolt og sink. I tillegg ble 79 av gjenstandene analysert for det giftige tungmetallet barium.

Bly i keramikk

Undersøkelsen viste at viste at tre prosent av produktene inneholdt for høye blyverdier. I Sverige ble en mann nylig alvorlig blyforgiftet av keramikk fra Hellas.

- Resultatene fra undersøkelsen viser at matemballasjeforskriftens krav stort sett overholdes med tanke på bly og kadmium. For å være på den sikre siden bør forbrukere imidlertid alltid sjekke om keramikken har et merke som sier at den er egnet for næringsmidler, sier rådgiver Per Fjeldal i Mattilsynet.

Keramikkglasur inneholder ofte blyoksid, men ved bruk av riktig glasurblanding og brenning ved riktig temperatur skal keramikkgjenstandene ikke avgi ulovlige mengder bly. Undersøkelser av den greske keramikken som ble brukt i Sverige viste at den aktuelle muggen utskilte 500 mg. bly per liter. Tillatte grense er 4 mg. per liter.

Vi får normalt i oss ca. 15-20 mikrogram bly per dag og det meste av inntaket kommer via matet. Eksperter i verdens helseorganisasjon (WHO) og The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) har angitt at det høyeste tolerable inntaket av bly per uke er 50 mikrogram per dag for et lite barn, og 200 – 250 mikrogram for en voksen person.

For mye bly kan blant annet føre til skade på de røde blodlegemene og nervesystemet. Hjerneutviklingen hos foster og små barn er spesielt utsatt for skader forårsaket av bly.

Helsevurdering av barium

Undersøkelsen fra Mattilsynet viste også at 19 av de 79 produktene (24 prosent) som ble sjekket inneholdt for mye barium.

- Vi fant relativt høye nivåer av barium og har oversendt resultatene til Nasjonalt folkehelseinstitutt for en helsemessig vurdering, sier rådgiver Per Fjeldal i Mattilsynet.

I Norge er det ikke fastsatt grenseverdier for barium, men hele 14 prosent av gjenstandene (11 av 79 prøver) overskrider grenseverdien gitt i nederlandsk regelverk for glass og glasskeramikk. Fjeldal mener dette kan være en indikasjon på at inntak av barium via keramikk kan utgjør utgjøre et helseproblem.

Store variasjoner

Produkter fra kunsthåndverkere kan utløse mer metaller enn masseproduserte varer fordi det ofte brukes glasurer med høyere innhold av metaller for å gi sterke, klare farger. Det kan også være større individuelle variasjoner i hvor lenge produktet er brent, noe som påvirker utskillelse av uønskede stoffer.

Uansett om keramikken er fabrikkprodusert eller laget av en kunstner, er det produsentens ansvar at grenseverdiene overholdes.

Se opp for det sure

Svensken som ble blyforgiftet hadde daglig drukket juice fra keramikkmuggen. Sterkt sure næringsmidler øker sjansen for at det kan utskilles metaller fra flere typer emballasje.