Førjulskampanje på Follorestauranter

Foreløpig er Mattilsynet rimelig tilfredse med standarden på Follos spisesteder. Bare en restaurant var i nærheten av å bli stengt, mens flere utmerket seg med en god hygienisk standard da Mattilsynet startet sitt førjulstilsyn.

Illustrasjonsfoto. Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

 Foto: Mattilsynet

Mattilsynets distriktskontor for Indre Østfold og Follo har startet sitt førjulsettersyn av distriktets spisesteder. Foreløpig er det Ski og Drøbak som har fått besøk, men tilsynet er ikke ferdig.

“Vi vil fortsette å inspisere spisestedene i hele distriktet frem mot jul”, forteller seniorinspektør Klaus Fottland. Han er foreløpig relativt fornøyd med tingenes tilstand.

“Vi hadde en restaurant som var på nippet til å bli stengt, ellers har det vært bra, og til dels svært bra resultater”, forteller han.

Han påpeker at det selvfølgelig aldri er akseptabelt at en restaurant har så dårlig hygienisk standard at den nesten må stenge, men at tilstandene har vært dårligere før.

Likevel ble det delt ut en del varsel om vedtak, noe som innebærer at restaurantene må utbedre enten fysiske forhold eller bedre kontrollrutiner innen en tidsfrist.

“Men hvis resten av spisestedene i Indre Østfold og Follo ser like bra ut, så ser det lyst ut for julebordsesongen”, mener Fottland.

Disse stedene har fått besøk:
Flavours of India, Ski
Bowlers, Ski
Lotus House, Ski
Asian Kitchen, Ski
Miramar, Frogn
La Paz, Frogn
Istanbul Kebab, Ski.

Kontaktperson i Mattilsynet:
 Seniorinspektør Klaus Fottland, tlf. 994 541 15