Glutenfrie produkter i Norden holder stort sett hva de lover

Mattilsynet har sammen med Fødevarestyrelsen i Danmark, Livsmedelsverket i Finland og Livsmedelsverket i Sverige undersøkt 154 glutenfrie produkter i de fire landene. To prøver hadde gluteninnhold over grenseverdiene.

Kjeks merket med "gluten fri".

 Foto: iStockphoto.com

Gluten

Gluten er et protein som finnes i hvete, rug, bygg og alle varianter av disse kornsortene.

Glutenintoleranse er en fellesbetegnelse for blant annet cøliaki og ikke-cøliakisk glutensensitivitet. Norsk Cøliakiforening regner med at 1-2 prosent av den norske befolkningen har cøliaki, og antar at 5-7 prosent av befolkningen kan ha ikke-cøliakisk glutensensitivitet. Å få i seg gluten kan medføre ulike mage- og tarmsymptomer.

I prosjektet «Nordisk projekt om kontrol af glutenfri produkter” har tilsynsmyndighetene undersøkt 154 ulike glutenfrie produkter i Danmark, Finland, Sverige og Norge. Av disse var det to produkter som hadde gluteninnhold over grenseverdien. 

Av de 22 analyserte produktene fra Norge, var det ingen som overskred grenseverdien for gluteninnhold. Ett av produktene var merket «svært lavt gluteninnhold» istedenfor «glutenfri». Merkingen «svært lavt gluteninnhold» kan bare brukes dersom ingrediensene er særlig bearbeidet for å redusere gluteninnholdet. Det aktuelle produktet bestod kun av ingredienser som var naturlig fri for gluten. Den aktuelle virksomheten fikk pålegg om å endre merkingen.

Det ble ført tilsyn ved tre norske produsenter. Disse hadde gode rutiner for håndtering av gluten. De samme funnene fant også de andre nordiske landene i sine tilsyn.

- Det er regelverk som regulerer sammensetningen og merkingen av glutenfrie produkter. Virksomhetene som produserer eller importerer produktene har ansvar for å følge regelverket, mens Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes. I dette prosjektet var det få produkter som overskred grenseverdien for gluten, men for den enkelte forbruker er det svært viktig at alle produkter til enhver tid overholder regelverket, sier spesialinspektør Marit Skrudland i Mattilsynet.

Se sammendraget og rapporten på Mattilsynet.no - Nordisk kontroll av glutenfrie produkter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS), 469 12 910

Relaterte spørsmål og svar