God hygienisk kvalitet på salat og krydderurter

Salat og krydderurter på det norske markedet har i hovedsak god hygienisk kvalitet, viser Mattilsynets overvåkingsprogram.

Ulike typer salat.

 Foto: iStockphoto

I et treårig program fra 2017 til 2019 ble det tatt ut 580 prøver av salat og friske krydderurter. 426 prøver var importert og norskprodusert salat og 154 prøver var importerte krydderurter.  Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen analyserte produktene for E. coli, Salmonella, Cryptosporidium, norovirus og hepatitt A virus, som er kjent for å kunne forårsake sykdom via forurensede frukt, bær og grønnsaker.

575 prøver ble analysert for E. coli som hygieneindikator. Det ble det påvist E. coli  i en eller flere delprøver i til sammen 54 prøver. Av disse ble det påvist et høyere antall E. coli i 21 prøver. 13 prøver inneholdt så høye verdier av E. coli at produktene ble trukket fra markedet. 10 av disse var av importerte krydderurter fra Sørøst-Asia.

Høye verdier av E. coli i salat og krydderurter tyder på at produktet er forurenset med avføring fra mennesker eller dyr, for eksempel via forurenset vanningsvann. Dette kan indikere at produktet også kan være forurenset med sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter. Krydderurter fra Sørøst-Asia er et kjent risikoprodukt for Salmonella spp. Mattilsynet anbefaler at slike krydderurter varmebehandles før de spises.

Alle prøvene ble analysert for Salmonella og litt under halvparten av prøvene ble analysert for Cryptosporidium, norovirus og hepatitt A virus. Disse sykdomsfremkallende mikroorganismene ble ikke påvist i noen av prøvene.

- Analysene viser at salat og krydderurter på det norske markedet i hovedsak har god hygienisk kvalitet. Prøvene som er analysert utgjør imidlertid en liten andel av den totale mengden salat og krydderurter som omsettes. Det er viktig at norske produsenter og importører jobber for å sikre at produktene er trygge, for å unngå sykdomstilfeller forårsaket av forurensede frukt, bær og grønnsaker, sier seniorrådgiver Laila Jensvoll i Mattilsynet.

Les sammendraget og se rapporten  Smittestoffer i salat og krydderurter 2017-2019 (mattilsynet.no)

Les mer om trygge frukt, bær og grønnsaker:
Skyll eller kok frukt, bær og grønnsaker
Trygg mat - Servering av frukt bær og grønnsaker (PDF)
Trygge frukt og grønnsaker er virksomhetens ansvar (mattilsynet.no)