"Ikke spiselige" pinjekjerner trolig årsak til smaksforstyrrelser

Mange forbrukere har opplevd ubehagelig metallisk smak etter å ha spist pinjekjerner. Smaksforstyrrelsene skyldes sannsynligvis innblanding av to spesielle arter av pinjekjerner, Pinus armandii og Pinus massoniana, som dyrkes i Kina. Artene regnes ikke som spiselige, men de skal ikke være helsefarlige.

Pinjekjerner i en haug.

 Foto: Mattilsynet

Pinjekjernene kan utløse ubehagelige, forbigående smaksforstyrrelser i form av intens metallisk eller bitter smak i munnen.

Smaksforstyrrelser har blitt rapportert i flere europeiske land og i USA. Mattilsynet har også mottatt en rekke klager fra forbrukere etter konsum av pinjekjerner kjøpt i norske butikker. Pinjekjernene smaker ikke bittert når man spiser dem, og ikke alle som spiser av samme parti eller samme måltid med pinjekjerner opplever smaksforstyrrelsen. Følsomheten varierer, men inntak av et fåtall av pinjekjerner fra en pakke kan forårsake smaksforstyrrelser. Smaksforstyrrelsene er ikke varige, og går vanligvis over i løpet av noen dager.

Det er foretatt en rekke analyser av pinjekjerner for blant annet plantevernmiddelrester, muggsoppgifter og tungmetaller uten at helseskadelige stoffer har blitt påvist.

"Ikke spiselige" arter fra Kina

Årsaken til disse smaksforstyrrelsene har tidligere ikke vært kjent. Informasjon fra EU-kommisjonen fra juli 2010 viser at smaksforstyrrelsene sannsynligvis kan forklares med innblanding av spesielle arter av pinjekjerner fra Kina. Artene Pinus armandii og Pinus massoniana (også kjent som ”Chinese white pine” og Chinese red pine”) dyrkes kun i Kina og er ikke regnet som spiselige pinjekjerner. Artene kan skilles fra spiselige pinjekjerner ved at de er mindre og rundere. Disse artene har blitt blandet med spiselige pinjekjerner for å imøtekomme en sterkt stigende etterspørsel etter pinjekjerner.

Kan fremdeles være på det norske markedet

I følge EU-kommisjonen stoppet Kina eksporten av disse pinjekjernene da de ble gjort oppmerksomme på problemet.

Mattilsynet har imidlertid nylig mottatt forbrukerklager vedrørende smaksforstyrrelser, og vil gjøre forbrukere oppmerksomme på at ikke-spiselige pinjekjerner fortsatt kan befinne seg på det norske markedet.

Mattilsynet oppfordrer folk som har opplevd smaksforstyrrelser etter å ha spist pinjekjerner til å ta kontakt med virksomheten der produktene er kjøpt eller leverandøren av de aktuelle pinjekjernene.

Mattilsynet bidro til oppklaringen

Mattilsynet har fulgt opp denne saken siden august 2009, og bransjen ble i juni i år gjort oppmerksom på en vitenskapelig artikkel som omhandler "ikke spiselige" arter av pinjekjerner. Artikkelen beskriver hvordan fettsyreprofil kan brukes til å skille mellom ulike arter av pinjekjerner. Mattilsynet sendte også denne informasjonen til den europeiske vitenskapskomité for mattrygghet (EFSA), og til det europeiske meldesystemet for mat og fôr (Rapid Alert System for Food and Feed).