Ingen endring i nivået av akrylamid i mat

Det er få tegn på at akrylamidnivået i næringsmidler på det norske markedet er på vei ned. Det viser resultater fra det andre av et treårig overvåkingsprogram i regi av EU-kommisjonen.

EU-kommisjonen har bedt EU- og EØS-land om å være med på et treårig overvåkingsprogram for å kartlegge nivået av akrylamid i en rekke næringsmidler. To av de tre årene er nå gjennomført for Norges vedkommende og resultatene som nå foreligger viser at det er lite tegn på at nivåene er på vei ned.

- Dessverre ser vi igjen noen høye ”topper” i noen av næringsmidlene” sier Cécile Blom, rådgiver i seksjon for omsetning til forbruker ved Mattilsynets hovedkontor. Stekte potetprodukter er de som er mest utsatt for å inneholde de høyeste mengdene akrylamid og dette er noe vi ser også i årets resultater.

Mye påvirker innholdet av akrylamid

Analyseresultater fra en rekke land har vist at akrylamidnivået kan variere både fra produkt til produkt, og mellom ulike produksjonspartier innenfor samme produktgruppe. Til tross for at industrien skulle følge en produksjonspraksis til punkt og prikke for å hindre dannelse av akrylamid, så kan det vise seg at forhold som klimaendringer, temperatursvingninger, endringer av jordsmonn, sesongvariasjoner m.m. vil gjøre at for eksempel potet- eller kornprodukter på enkelte tidspunkter av året likevel får for høye verdier av akrylamid.

- Vi skal derfor være forsiktig med å konkludere altfor mye ut fra enkeltanalyser. Det er ikke tatt mange prøver pr kategori og ettersom det er en lang rekke faktorer som påvirker nivået av akrylamid skal man ikke overtolke enkelttall. At nivåene går noe opp eller ned fra et år til et annet er altså å forvente. Allikevel kan man nok si at det ikke er noen tydelig nedadgående trend i noen næringsmidler, sier Blom.

Slik kan du redusere inntaket av akrylamid

Mattilsynet minner om de generelle rådene for å redusere inntak av akrylamid:

  • Spis variert og balansert
  • Reduser inntak av stekt og fritert mat
  • Stordrikkere av kaffe bør vurdere å redusere inntaket
  • Unngå hardsteking av maten og følg stekeanvisningen nøye

Sprikende resultater i EU

Kommisjonen presenterte nylig en samlet oversikt over hele EUs første år med overvåking. Disse resultatene ble sammenlignet med tidligere overvåking i EU fra 2002-2006 og viste sprikende resultater, med en økning innen noen matvaregrupper og en nedgang innen andre. En vurdering av eksponeringsnivået i Sverige og Nederland viste at totalt ser det ut til å være en nedgang fordi viktige næringsmidler som brød og kaffe ser ut til å inneholde noe mindre akrylamid noe som gir utslag på eksponeringen ettersom de inntas i så store mengder. (Se hele rapporten Results on the monitoring of acrylamide levels in food).

Omfattende forskningsaktivitet

Det pågår fortsatt mye forskning på akrylamid, både nasjonalt og internasjonalt, men det har vist seg vanskelig å finne metoder som reduserer mengdene i vesenlig grad uten samtidig å endre de ulike produktenes karakteristika.

I USA pågår nå et omfattende forskningsprosjekt, som forventes å gi økt kunnskap og bedre grunnlag for risikovurderinger av akrylamid. Resultatene er forventet i løpet av 2009, og både den europeiske vitenskapskomiteen for mattrygghet EFSA, og de amerikanske matmyndighetene, Food and Drug Administration (FDA), samt WHOs og FAOs (Food and Agricultural Organization) vitenskaplige ekspertkomité for mattrygghet, JECFA, vil gjøre nye risikovurderinger på grunnlag av denne undersøkelsen.

Norsk industri har gjennom flere samarbeidsprosjekter, delvis med støtte fra Forskningsrådet forsøkt å utvikle teknologi som kan redusere dannelsen av akrylamid ved fullskalaproduksjon av ulike typer næringsmidler. Myndighetene har hele tiden hatt et åpent og godt samarbeid med industrien på dette området.

Oversikt over resultatene i 2008

ProduktgrupperAntall analysertMengde akrylamid, µg/kg
 MinimumsverdiMaksimumsverdiMedianverdi
Potetchips1426030001350
Potetbasert snacks239029001645
Potetbasert snacks rettet mot barn2400430-
Pommes frites2400430-
Halvferdige potetprodukter (fra frysedisk - tilberedt etter instruksjon på emballasje)53401000590
Kaffe (drikkeferdig)5112014
Brød2<520-
Lomper2110200-
Knekkebrød2590680-
Flatbrød2260330-
Kjeks3230800350
Kjeks rettet mot barn1100100 
Frokostblanding1<7070 
Barnegrøt basert på pulver*4<541078
Barnemat på glass4<575

* Analyse på pulver, ikke ferdilaget grøt