Ingen funn av bisfenol A i tåteflasker

Det er strenge regler for hvilke materialer man kan bruke til å pakke inn mat. Noen stoffer kan være helseskadelige i store mengder, men vurdert som trygge innenfor bestemte grenseverdier. Mattilsynet har tatt prøver av en rekke produkter på det norske markedet for å se om regelverket blir fulgt. Det ble ikke funnet tåteflasker eller tutekopper i bisfenol A-holdig plast.  I skrulokk og hermetikkprodukter lakkert med epoxylakker var nivåene innenfor grenseverdiene for plast og svært lave.

Baby som drikker av tåteflaske.

 Foto: iStockphoto

Hva er Bisfenol A?

  • Bisfenol A er et stoff som brukes til å lage polykarbonat (PC), som er en hard, klar plasttype. PC har vært brukt til tåteflasker. Det er nå forbudt, som et føre-var-tiltak. PC kan være blandet inn i andre plasttyper og bisfenol A kan også finnes i andre plasttyper som tilsetningsstoff.
  • Bisfenol A kan være hormonforstyrrende, men en slik effekt – hvis reell – trenger ikke nødvendigvis å medføre noen helseskade.
  • Grenseverdien for bisfenol A i plast er 0,6 mg/kg (tilsvarer 600 µg/kg)
  • Bisfenol A brukes også til å lage epoksylakk som brukes i hermetikk og skrulokk
  • Bisfenol A er påvist i spormengder i andre produkter som, for eksempel, termisk papir (kassalapper) og kosmetikk.  EFSA tar nå hensyn til også disse kildene ved beregning av eksponeringen for stoffet.

Hva er Epichlorhydrin?

Epiklorhydrin er et stoff som brukes for å lage epoxylakk. Epoxylakk brukes på innsiden av hermetikk og lokk til glass. Om epoxylakken er i kontakt med maten, kan stoffet Epiklorhydrin komme over i maten. Stoffet kan være kreftfremkallende.

Analysen er utført av det danske Fødevareinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet. Det er kun et begrenset utvalg av produkter som er analysert, men resultatene gir likevel en indikasjon for utvalget på det norske markedet.

Strenge regler for matemballasje

Hermetikk, skrulokk, tutekopper og tåteflasker kan inneholde det omstridte stoffet bisfenol A, mens hermetikk og skrulokk også kan inneholde Epiklorhydrin. Bisfenol A er forbudt i tåteflasker av polykarbonatplast (PC-plast). Mattilsynet har satt strenge grenseverdier som regulerer bruken av disse stoffene. Et viktig krav er at emballasjen ikke skal avgi stoffer til maten i mengder som gjør den utrygg. Grenseverdiene er satt for å beskytte forbrukerne mot mulige helsefarer. 

- Vi ønsket å se om ”tåteflaskeforbudet” blir fulgt i praksis. Vi tok også med noen tutekopper i undersøkelsen, siden disse produktene blir brukt av småbarn. Ingen av tåteflaskene og tutekoppene vi fikk analysert, inneholdt bisfenol A holdig plast. Det er bra, sier Julie Tesdal Håland, rådgiver i seksjon omsetning til forbruker i Mattilsynet.

I skrulokk, hermetikk, tuber og begre ble det funnet svært lave nivåer av bisfenol A i lakken. - Selv om hele mengden av bisfenol A skulle komme over i maten, ville mengden fortsatt være innenfor grenseverdien (600 µg/kg) som er satt for plastmaterialer. Mattilsynet vurderer denne grenseverdien som trygg, sier Håland.

Gjennom dialog med bransjen har Mattilsynet blitt gjort oppmerksom at det pågår et utviklingsarbeid for å finne fullgode alternativer og at det etter prøveuttaket allerede er gjort endringer.

Mattilsynet følger også med på den nye og omfattende vurderingen fra EUs mattrygghetsorgan (EFSA) som er ventet i juli i år.

Tabell over analyserte produktgrupper:
PrøvetypeAntall prøverBPAEpichlorhydrin
Hermetikk, beger 7 2 -
Tuber 7 4 -
Skrulokk 7 3 -
Tåteflasker 7 - -
Tutekopper 6 - -
I alt 34 9 -

Prøvene ble undersøkt ved en «worst case» ekstraksjonstest. For skrulokk vil det bety at hele lokket (innside og utside) er analysert.

Se etter glass- og gaffelsymbolet

Mattilsynet mener at grenseverdiene for disse stoffene i Norge er trygge. Samtidig er det viktig å være bevisst på hva emballasjen skal brukes til og hva den ikke skal brukes til.

-Det aller meste av emballasjen rundt maten som du kjøper i butikken, er til engangsbruk. Om du trenger bokser til middagsrester og hva det måtte være, så kjøp egne bokser til det. Ikke ta en gammel isboks. Se etter glass- og gaffelsymbolet, eller en beskrivelse som for eksempel «for mat», og bruk ting til det er ment for, sier Håland. 

Glass- og gaffelsymbolet forteller deg at produktet er ment til å være i kontakt med mat. Du finner det ofte på skåler, bokser og esker av plastikk.

Les hele rapporten fra Fødevareinstituttet her Rapport: Epichlorhydrin og bisphenol A i mat-kontaktmaterialer af epoxylakeret metal og/eller af plast (PDF)