Ingen overskridelser av muggsoppgifter i matvarer i 2009

I Mattilsynets kartleggings- og overvåkingsprogram for mykotoksiner (muggsoppgifter) ble det i 2009 ikke påvist overskridelser av grenseverdier i importerte eller norskproduserte matvarer. Innholdet av slike gifter i matvarer bør være på så lavt nivå som mulig for å redusere skadelige helseeffekter.

Mattilsynet har undersøkt bearbeidete kornprodukter av hvete og kli for innhold av mykotoksinene deoksynivalenol (DON), nivalenol, zearalenon, T-2 toksin og HT-2 toksin. Prøver av ris og peanøtter er undersøkt for innhold av aflatoksin, og prøver av rosiner og tørket aprikos for innhold av okratoksin A.

Konsentrasjonen av DON, som er det fusariumtoksinet som påvises i flest prøver av korn, var som i 2008 relativt høye i siktet hvetemel, men grenseverdien var ikke overskredet i noen av prøvene. Det ble gjort funn av DON i 46 av 49 prøver (94 %) av siktet hvetemel. Det ble funnet vesentlig lavere konsentrasjon av DON i hvetekli i 2009 sammenlignet med 2008. To prøver av siktet hvetemel, samt en prøve av havregryn hadde verdier som lå tett opp mot gjeldende grenseverdi.

Det ble ikke påvist aflatoksin i prøvene av jasminris, mens 4 av 11 prøver av basmatiris inneholdt aflatoksin.

Det ble påvist lave verdier av okratoksin A i alle prøvene av rosiner. Okratoksin A ble også påvist i 7 av 12 prøver av tørket aprikos. Ingen av verdiene var over grenseverdien.

Det ble ikke påvist aflatoksin i prøvene av peanøtter.

Hva er mykotoksiner?

Mykotoksiner er giftstoffer som produseres av muggsopper. Giftstoffene dannes i organismen som et ledd i forsvar mot omgivelsene. Mykotoksiner kan for eksempel produseres av muggsopp som har infisert matvaren eller råvarer som inngår i en matvare. For å redusere skadelige helseeffekter hos mennesker, må inntaket av mykotoksiner begrenses. Det er derfor viktig at innhold av mykotoksiner i matvarer holdes så lavt som mulig.

Overvåkings- og kartleggingsprogrammet for mykotoksiner i matvarer fortsetter i 2010.

Veterinærinstituttet har laget prøvedesignet for Mattilsynet, analysert prøvene og skrevet rapporten for 2009. Resultatene for 2008-2010 vil bli vurdert samlet når data fra alle tre årene foreligger.