Inntaket av omega-3 fettsyrer gir ikke negative helseeffekter

Inntaket av omega-3 fettsyrer, inkludert fra kosttilskudd og beriket mat, utgjør ikke risiko for negative helseeffekter, og positive helseeffekter kan oppnås.

Fiskeoljekapsler på en skje

 Foto: iStockphoto.com

Dette er konklusjonen til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) etter å ha vurdert positive og negative helseeffekter av omega-3 fettsyrer. Vurderingen er gjort på oppdrag av Mattilsynet.

Marine og vegetabilske omega-3 fettsyrer

Økt kunnskap om de positive helseeffektene har gjort at omega-3 fettsyrer i økende grad har blitt brukt i kosttilskudd og andre næringsmidler.

Omega-3 fettsyrer kan komme fra marine og vegetabilske kilder. De viktigste omega-3 fettsyrene vi får gjennom kosten er den vegetabilske omega-3 fettsyren alfalinolensyre (ALA) og de marine omega-3 fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA).

Inntaket av de marine omega-3 fettsyrene i den norske befolkningen overstiger ikke de mengdene hvor det er påvist negative effekter. Inntaket av den vegetabilske omega-3 fettsyren ALA ligger godt innenfor mengden som anses trygg.

Vurderer maksimumsgrense

Det er ikke satt noen maksimumsgrense i regelverket for tillatte mengder av omega-3 fettsyrer i kosttilskudd eller andre næringsmidler.

VKM konkluderer med at det ikke er nok dokumentasjon til å sette en øvre grense for hvilken mengde DHA og EPA som anses som trygg. Det er rapportert om økt blødningstid ved inntak av 6,9 g EPA og DHA per dag blant pasienter med hjerte- og karsykdom. Videre har det vært rapportert om endringer i biomarkører hos ulike pasientgrupper ved tilskudd av EPA og DHA i doser over 3,5 g per dag, men det er ikke fastslått om biomarkørene sier noe om risiko for utvikling av sykdom.

Mattilsynet vil på bakgrunn av VKMs rapport vurdere nærmere om det er grunn til å fastsette en maksimumsgrense i regelverket for tilsetning av omega-3.

Positive helseeffekter

VKM konkluderer med at det er dokumentert positive helseeffekter ved inntak av de marine omega-3 fettsyrene DHA og EPA, og at mange barn og unge får i seg for lite av disse omega-3 fettsyrene. Se nyhetsmeldingen til Helsedirektoratet

Hele rapporten om nytte- og risikovurdering av omega-3 fettsyrer finner du her: VKM - Vurdering av negative og positive helseeffekter av omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og berikede matvarer

Kontaktperson:
Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver. Seksjon for forbrukerhensyn. Tel: 23 21 67 46