Kjøttprodukter inneholdt mer salt enn det som var oppgitt i merkingen

Mattilsynet har fått analysert næringsstoffer og tungmetaller i 24 bestselgende kjøttprodukter. Ni av produktene inneholdt mer salt enn det som var oppgitt på næringsdeklarasjonen. Ingen av produktene inneholdt miljøgifter over grenseverdiene.

Person i rutete skjorte som sammenligner merkingen på to pølseprodukter i butikken

Merking av salt er sentralt i helsemyndighetenes strategi for å redusere saltinntaket blant nordmenn. Foto: Colourbox.com

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet analysert grillpølser, kjøttpølser, wienerpølser, kjøttkaker, kjøttboller og karbonader for næringsstoffer som fett, karbohydrater, protein, vitaminer og mineraler. Analysene omfattet også tungmetallene arsen, bly, kadmium og kvikksølv.

Mer salt enn det som var merket

- Vi har vurdert resultatene ut fra en forutsetning om at næringsdeklarasjonen ikke skal ha større avvik enn 20 prosent mellom analysert innhold og oppgitt saltverdi. Det vil alltid være naturlig variasjon av næringsstoffer i produktene, og det er vanskelig å oppgi en eksakt saltverdi i et produkt, men i ni av 24 produkter var det over 20 prosent mer salt enn det som var oppgitt i næringsdeklarasjonen, sier seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet.

Arbeid med reduksjon av saltinnholdet i industribearbeidede matvarer og merking av salt er sentralt i helsemyndighetenes strategi for å redusere saltinntaket blant nordmenn. Det er derfor viktig for myndighetene at merkingen av salt er korrekt slik at forbrukere ikke blir villedet.

Mattilsynet vil følge opp saltavvikene i merkingen med produsentene. 

Tungmetaller

Mattilsynet overvåker regelmessig også innholdet av miljøgifter i næringsmidler. Kjøttproduktene ble analysert for arsen, bly, kadmium og kvikksølv, som er tungmetaller som kan påføre både mennesker og dyr helseskade. Alle analysene viste resultater som er under grenseverdiene som gjelder for de ulike matvarekategoriene.

Analyseresultatene for kjøttprodukter finner du i Matvaretabellen.

Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for mange av matvarene vi spiser i Norge. I Matvaretabellen versjon 2019 finner du nå analyseresultatene for kjøttproduktene fra prosjektet.

Les sammendrag og se rapporten: Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttprodukter 2019