Lave restnivåer av plantevernmidler i jordbær

Jordbær på det norske markedet inneholder lave nivåer av plantevernmidler. Restnivåene utgjør i snitt bare 5 prosent av tillatt maksimal verdi. Det er dermed god sikkerhetsmargin for mulige helseeffekter.

Mange modne jordbær ligger samlet

Dette fremkommer i en undersøkelse utført av Mattilsynet i samarbeid med Bioforsk Plantehelse for perioden 2009 - 2011.

Analyseresultater av totalt 276 prøver tatt av importerte og norskproduserte jordbær i perioden 2009 – 2011, viser at verdiene er lave, og at man gjenfinner noen flere stoffer i utenlandske bær enn i norske. Nivåene er dessuten noe høyere i utenlandske bær. Resultatene viser ellers ingen entydig trend med tanke på endringer i restnivået i treårsperioden.

Se Mattilsynet - Rapport: Rester av plantevernmidler i jordbær 2009-2011

Kontaktpersoner:
Birgitte Lyrån, seniorrådgiver i seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf 64 94 43 91 eller 06040.

Har du spørsmål vedrørende analysene, kontakt Lise Gunn Skretteberg eller Børge Holen ved Bioforsk Plantehelse, Seksjon pesticidkjemi. Tlf: 93 49 08 14 eller 97 52 44 76.

Har du folkehelserelaterte spørsmål, kontakt Folkehelseinstituttet.