Årsrapport plantevernmiddelrester i maten 2013:

Lavt innhold av plantevernmidler i maten

Innholdet av plantevernmiddelrester i produkter på det norske markedet er lavt. Det viser undersøkelser Mattilsynet har gjort. 98 prosent av prøvene overholdt de fastsatte grenseverdiene.

Granatepler, appelsiner, mandariner, bananer, lime, pærer, squash, sitroner og epler ligger i kasser

I alt har Mattilsynet undersøkt 1388 prøver av 102 ulike vareslag av blant annet frukt, grønnsaker, barnemat, kjøtt, korn og ris. Maten det ble tatt prøver av var fra 63 forskjellige land, og gjenspeiler det norske kostholdet. 34 prosent av de 1388 matvarene var norskproduserte.

- Trenden de siste årene har vært at mesteparten av maten som selges på det norske markedet overholder grenseverdiene for plantevernmiddelrester, sier Birgitte Lyrån, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Totalt ble det funnet mindre rester av plantevernmidler i 58 prosent av prøvene i den ordinære overvåkingen.

-Jeg skjønner folk kan bli bekymret av dette, men det er viktig å forstå at det er mengden som er avgjørende. De aller fleste frukt og grønnsaker vil ha små rester i seg. Det er kun økologisk mat som skal være helt fri for rester av plantevernmidler. Jobben vår er å sjekke om matprodusentene og importørene tar ansvaret for at det ikke er for mye rester i maten vår. Det gjør vi blant annet ved å sette vitenskapelige begrunnede grenseverdier. Så lenge mengden med plantevernmiddelrester er lav, er maten trygt å spise, forklarer Lyrån.

Alle norske produkter var innenfor grenseverdiene

Av alle prøvene ble det påvist rester over grenseverdiene i 1,6 prosent, men kun 0,9 prosent overholdt ikke regelverket etter fratrekk for analyseusikkerheten. Flesteparten av prøvene var fra land utenfor Europa. Overskridelsene er lave og kun en prøve fra et parti med auberginer fra Kambodsja hadde så høye nivåer av rester (organofosfater) at produktet ble vurdert å kunne medføre umiddelbar helsefare.

Mattilsynet overvåker

- Mattilsynet kontrollerer, kartlegger og overvåker mat på det norske markedet, og vi fører også tilsyn med at matprodusenter og importører tar ansvar for maten de selger, sier Lyrån. Ved import av frukt og grønt må importørene ha prøvetakingsplaner og rutiner for forhåndsvurdering av produkter og leverandører. Dette skal sikre at det ikke finnes for mye plantevernmidler i maten, og skal også hindre at maten er smittet med helseskadelige bakterier, virus eller parasitter.

Mengden plantevernmidler i næringsmidler overvåkes hvert år, og antallet stoffer som det tas prøver etter utvides stadig. I 2013 ble det undersøkt etter rester av 321 forskjellige stoffer i næringsmidler på det norske markedet.

Finner mest i utenlandske produkter

Mattilsynet finner flest plantevernmiddelrester i produkter som importeres fra land utenfor Europa. Enkelte land og produkter kan skille seg ut med gjentatte overskridelser. Slike produkter risikerer å bli ført opp på en liste over produkter som skal ha særskilt importkontroll. Denne kontrollen omfatter blant annet at Mattilsynet tar ekstra prøver for å sjekke nivået plantevernmiddelrester. Dette er en kontroll Mattilsynet gjør i tillegg til den ordinære overvåkingen.

Grenseverdier

- Jeg har forståelse for at folk blir bekymret for det som blir omtalt som gift i maten vi spiser. Det er viktig å huske på at vi har grenseverdier som er satt for å hindre at maten inneholder for mye fremmedstoffer.

Så lenge grenseverdiene overholdes anser Mattilsynet at maten er trygg å spise, men det er også viktig å se samfunnet som en helhet understreker Lyrån. Vi utsettes i dag for stoffer fra mat, luft, klær, biler, forbrukerelektronikk osv. I dag vet vi ikke nok om hva dette gjør med helsen vår, derfor forskes det intenst på dette på verdensbasis. Mattilsynet følger denne forskningen.

- Vi vet mer om maten vår i dag enn noensinne, men samtidig trenger vi mer kunnskap om mulige kombinasjonseffekter av alle disse stoffene, sier Birgitte Lyrån.

Rapporten Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2013 er utarbeidet av Bioforsk Plantehelse, Seksjon pesticidkjemi, i samarbeid med Mattilsynet.

Kontaktinformasjon:
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf.: 469 12 910
Forbrukerhenvendelser: Ditt nærmeste distriktskontor, tlf.: 22 40 00 00

Har du spørsmål vedrørende analysene, kontakt Bioforsk Plantehelse, Seksjon pesticidkjemi, tlf. 918 41 094.
Har du folkehelserelaterte spørsmål, kontakt Folkehelseinstituttet, tlf. 21 07 70 00