Få farlige E. coli-bakterier i norske spekepølser

Veterinærinstituttet har på oppdrag for Mattilsynet undersøkt 137 norske spekepølser for sykdomsfremkallende E. coli-bakterier (STEC). Det var ett funn av slike bakterier, men denne typen gir vanligvis ikke alvorlig sykdom hos mennesker. Selv om utvalget var lite, er konklusjonen at forekomsten av STEC i norske spekepølser er lav.

Forskjellige spekepølser på trefjøl.

 Foto: Colourbox.com

E. coli finnes i tarmen hos mennesker og varmblodige dyr og er som oftest ufarlige, men noen grupper av E. coli kan gi sykdom hos mennesker. Shigatoksin-produserende E. coli (STEC) er en sykdomsframkallende E. coli. Drøvtyggere, og særlig storfe, regnes som det viktigste reservoaret for STEC.

For å kartlegge status, ble det samlet inn 137 prøver av norske spekepølser. Det ble kun funnet STEC i fra én prøve. Denne var ikke av typen som vanligvis gir alvorlig sykdom hos folk. Siden spekepølser ikke er undersøkt for STEC tidligere, gir kartleggingen kunnskap som er til nytte for næring, myndigheter og kunnskapsinstitusjoner.

- Undersøkelsen viste at det lav forekomst av farlige E. coli-bakterier i spekepølser. Tidligere undersøkelser storfe, sau og kjøttdeig og kvernet kjøtt tyder også på lav forekomst av utvalgte typer av E. coli.  Selv om prøveutvalget ikke var stort, er dette gode resultater for kjøttbransjen, sier seniorrådgiver Catherine Svindland i Mattilsynet.

Les sammendrag og rapport på Mattilsynet.no.