Lite kvikksølv i norsk torsk

Filet fra torsk fanget i norske havner og fjorder inneholder lite kvikksølv, viser en undersøkelse NIFES har gjort på oppdrag av Mattilsynet.

Torsk

 Foto: Lauritzen og Westhammer, Norwegian Seafood Export Council, wwwt.seafood.no

NIFES har analysert filet av 600 torsk fra 15 fjorder og havner langs norskekysten. Resultatene viser at innholdet av kvikksølv er lavt i alle havner, og betraktelig lavere enn EUs og Norges grenseverdi for kvikksølv.

Kvikksølv i torskefilet er derfor ikke et mattrygghetsproblem i de havnene og fjordene som NIFES har undersøkt.

Undersøkelsen er gjort i forbindelse med Overvåkingsprogrammet for forurensede havner og fjorder.

Kontaktperson
Friede Andersen, seksjonssjef. HK – seksjon for fisk og sjømat. Tel: 41 57 05 35