Lite miljøgifter i marine oljer

Havforskningsinstituttet har undersøkt innholdet av miljøgifter i ti forskjellige marine oljer som selges som kosttilskudd. Det var stor variasjon i innholdet av miljøgifter, men ingen av oljene hadde nivåer som oversteg grenseverdiene i Norge og EU.

Fiskeoljekapsler på en skje

 Foto: iStockphoto.com

På oppdrag for Mattilsynet analyserer Havforskningsinstituttet (HI) hvert år innholdet av uønskede stoffer i marine oljer som selges som kosttilskudd.

I 2019 ble tre fiskeoljer, tre seloljer, tre krilloljer og én raudåteolje analysert.

Under grenseverdi

Oljene ble analysert for dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, arsen, kadmium, kvikksølv, bly, 3-MCPD, 3- MCPD-estere og glysidylestere.

– Resultatene viste at innholdet av uønskede stoffer i oljene varierte mye, men ingen av oljene hadde nivåer som oversteg grenseverdiene i Norge og EU, sier forsker Bente Nilsen.

Mer kadmium i raudåteolje

Raudåteoljen hadde en forholdsvis høy konsentrasjon av kadmium. Nivået i denne oljen var betydelig høyere enn nivåene av kadmium som tidligere er funnet i marine oljer som selges som kosttilskudd. Konsentrasjonen lå likevel under grenseverdien for kadmium i kosttilskudd.

Oljene som ble analysert finnes i tabellen under (hentet fra rapporten s.6):

Produkt Produsent Kilde Form
Möller’s tran Möller’s Fiskeolje (torskelever)Flytende
Omega Cure Ambo Europe ASFiskeolje (torskelever)Flytende
Shift Super Omega-3Shift (Vitalkost ASFiskeolje (laks og villfisk (tobis, sild, lodde, makrell eller torsk)Kapsler
Vitality Line SeloljePharmatech ASSelolje (spekk fra Grønlandssel)Flytende
Sunkost selolje SunkostSelolje (spekk fra Grønlandssel)Flytende
Iglo seloljeBio Pharma Norway Selolje (spekk fra Grønlandssel)Kapsler
OmniKrillBiosym ASKrillolje (antarktisk krill) Kapsler
Red Oil Omega-3 krill oljeNew NordicKrillolje (antarktisk krill) Kapsler
Vital Arctic Oil - KrillMyrevolutionKrillolje (antarktisk krill) Kapsler
Calanus Oil Calanus Helse AS RaudåteoljeKapsler