Lite miljøgifter i marine oljer

Det viser en ny undersøkelse av ti forskjellige marine oljer som selges som kosttilskudd. Ingen av oljene inneholdt miljøgifter over grenseverdiene som gjelder i Norge og EU.

Trankapsler på

 Foto: Christine Fagerbakke, Havforskningsinstituttet

Hvert år analyserer Havforskningsinstituttet innholdet i ulike marine oljer som selges som kosttilskudd, på oppdrag for Mattilsynet.

I 2021 ble ti ulike oljer analysert. Syv fiskeoljer, to seloljer og én blandingsolje av fisk- og planteolje.

Oljene ble undersøkt for innhold av dioksiner og dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, og grunnstoffene arsen, kvikksølv, kadmium, bly og selen.

Varierende nivåer av organiske miljøgifter, men ingen oljer over grenseverdi

– Innholdet av organiske miljøgifter varierte mellom de ulike oljene som ble undersøkt, men ingen av oljene hadde nivåer over de øvre grenseverdiene som gjelder i Norge og EU for lovlig omsetning av marine oljer som brukes som kosttilskudd, sier forsker Bente Nilsen.

Blandingsoljen av fiske- og planteolje oversteg heller ikke grenseverdien for miljøgifter i vegetabilske oljer.

Lave nivå av tungmetaller

Nivåene av tungmetallene kvikksølv, kadmium og bly var lave i alle oljene som ble undersøkt, og ingen av oljene hadde nivåer over grenseverdiene.

Grenseverdi for nye stoffer

Oljene ble også analysert for stoffer som dannes under raffinering av oljer, og som kan være helseskadelige. På fagspråket kalles disse for 3-MCPD, 3- MCPD-estere og glysidylestere.

I 2021 ble det innført grenseverdier i Norge og EU for disse stoffene.

Ingen av oljene som ble undersøkt hadde nivåer av disse stoffene over grenseverdiene.

Les også sammendraget og se rapporten på Mattilsynet.no

Disse produktene ble analysert:

ProduktProdusentKildeForm
Tran uten transmakBerit NordstrandFisk og planteolje (87% torskeleverolje, 13% MCT fra kokosnøttolje)Flytende
Norsk naturell tranBiopharmaFiskeolje (torskelever)Flytende
Sport TranLofoten Tran/Arktisk fiskeolje Selskap ASFiskeolje (torskelever)Kapsler
Alaska vildlaks omega 3Nani A/SFiskeolje (sockeye laks)Kapsler
ESKIO-3 Ren omega-3Midsona Norge ASFiskeolje (makrell, sardin og ansjos)Flytende
Familie OmegaFarmateketFiskeolje (makrell og sardin)Kapsler
Life Omega-3 70% Life ASFiskeolje (makrell og sardin)Kapsler
Möllers Pharma Høykonsentrert omega-3 HjerneOrkla Helse ASFiskeolje (ansjos)Kapsler
Selolje flytendeFarmateketSeloljeFlytende
Ruis Omega-3 seloljeVitalkost ASSeloljeFlytende