Lite miljøgifter i tran

Tran inneholder lite miljøgifter viser en analyse NIFES har gjort på oppdrag av Mattilsynet. I analysen var det ingen prøver av marine oljer som overskred grenseverdier for tillatt mengde fremmedstoffer.

Barn som får en skje med tran

 Foto: iStockphoto

Analysene er gjort i forbindelse med rapporten Miljøgifter og mikroorganismer i fisk og fiskevarer 2010, som NIFES har laget på oppdrag for Mattilsynet.

Bekrefter lavt nivå

Konsentrasjonene av miljøgifter i fiske- sel- og krillolje er lave og under EUs og Norges grenseverdier. Prøver av brisling på boks og villfanget brisling viser også konsentrasjoner under gjeldende grenseverdier der disse finnes, viser analysen.

De lave konsentrasjonene bekrefter funnene fra tidligere analyser.

Les mer om analysen og rapporten hos NIFES - Lite miljøgifter i tran, se også  NIFES - Fremmedstoffer og tolerabelt inntak

Kontaktperson i Mattilsynet
Friede Andersen, seksjonssjef. HK seksjon for fisk og sjømat. Tel: 415 70 535