Lite uønskede stoffer i marine oljer

En undersøkelse av ti ulike marine oljer som brukes som kosttilskudd viser at de inneholder lite uønskede stoffer.

Fiskeolje

 Foto: Colorbox

På oppdrag fra Mattilsynet undersøker Havforskningsinstituttet hvert år på innholdet av uønskede stoffer i marine oljer.

Ingen over grenseverdiene

I 2018 ble fire fiskeoljer, tre blandingsoljer (fiskeolje og planteolje), én krillolje og to oljer av marine mikroalger undersøkt (se oversikt nederst i saken).

Oljene ble analysert for dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

Analysene viste at ingen av oljene oversteg grenseverdiene i Norge og EU for noen av de uønskede stoffene.

Undersøkt for et nytt stoff

Oljene ble for første gang analysert for en gruppe stoffer som dannes under raffinering av oljer - på fagspråket kalt 3-monoklorpropandiol (3-MCPD), 3-MCPD-estere og glysidylestere. Disse stoffene kan øke risiko for negative helseeffekter dersom man blir eksponert for høye nivå over tid. EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, risikovurderte stoffene i 2016.

I dag er det ingen grenseverdi for disse stoffene i marine oljer, men det vil trolig komme i i løpet av 2020.

Analysene viste at innholdet av disse stoffene varierte mellom oljene. Likevel var alle under verdiene som er foreslått som nye grenseverdier.

Oppdatering 18. mai 2020: I den første versjonen av denne saken, publisert 9. oktober 2019, sto det at en krillolje hadde en konsentrasjon av glysidylestere som var langt over den foreslåtte grenseverdien. Ny kunnskap har vist at analysemetoden som ble benyttet ikke var egnet for krilloljer, og metoden kan ha gitt feilaktig høye nivåer av glysidylestere i krilloljen som ble analysert i undersøkelsen. Disse resultatene er derfor fjernet fra rapporten 15. mai 2020. Teksten i rapporten og denne artikkelen er revidert i henhold til dette.

Oljene som ble analysert finnes i tabellen under (hentet fra rapporten s.6):

ProduktProdusentKildeForm
Min Første tranMöller’sFiskeolje (torskelever)Flytende
Rosita Extra Virgin Cod Liver OilRealfoods & Rare wondersFiskeolje (torskelever)Flytende
Eskimo-3 Kids m/Tutti-Frutti smakMidsona

Fiskeolje (ansjos)

+planteolje (raps)

Flytende
Eye Q flytende sitronNew Nordic AS

Fiskeolje (sardiner, ansjos)

+ planteoljer (solsikke og nattlys)

Flytende
Wellvita iQmegaWellvitaFiskeolje (tobis)Kapsel
Complete Omega-3 med appelsinsmakWeifa AS

Fiskeolje (ansjos, sardin, makrell)

+ planteolje (palmeolje, sheanøtt og solsikke)

Kapsel
Romega Arctic caviar oilArctic Nutrition ASFiskeolje (silderogn)Kapsel
Life k krill oilLifeKrilloljeKapsel
Nycoplus vegetabilsk omega- 3Nycomed/Takeda ASMikroalgeolje (Schizochytrium sp.)Kapsel
DFI Vegetabilsk Omega-3 algeoljeDansk farmaceutisk industri ASMikroalgeolje (Schizochytrium sp.)Kapsel