Lite uønskede stoffer i marine oljer

En undersøkelse av ti ulike marine oljer som brukes som kosttilskudd viser at de inneholder lite uønskede stoffer.

Fiskeolje

 Foto: Colorbox

På oppdrag fra Mattilsynet undersøker Havforskningsinstituttet hvert år på innholdet av uønskede stoffer i marine oljer.

Ingen over grenseverdiene

I 2018 ble fire fiskeoljer, tre blandingsoljer (fiskeolje og planteolje), én krillolje og to oljer av marine mikroalger undersøkt (se oversikt nederst i saken).

Oljene ble analysert for dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

Analysene viste at ingen av oljene oversteg grenseverdiene i Norge og EU for noen av de uønskede stoffene.

Undersøkt for et nytt stoff

Oljene ble for første gang analysert for en gruppe stoffer som dannes under raffinering av oljer - på fagspråket kalt 3-monoklorpropandiol (3-MCPD), 3-MCPD-estere og glysidylestere. Disse stoffene kan øke risiko for negative helseeffekter dersom man blir eksponert for høye nivå over tid. EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, risikovurderte stoffene i 2016.

I dag er det ingen grenseverdi for disse stoffene i marine oljer, men det vil trolig komme i begynnelsen av 2020.

Analysene viste at innholdet av disse stoffene varierte mye mellom oljene. Likevel var alle utenom krilloljen under verdiene som er foreslått som nye grenseverdier.

Mattilsynet har fått Folkehelseinstituttet til å lage en eksponeringsberegning for glysidylestere fra marine oljer inntatt som kosttilskudd. Denne viser at for de som har en gjennomsnittlig eksponering for glysidylestere fra kosten, så vil eksponeringen fra krillolje ha liten betydning. For de som allerede har en høy eksponering fra kosten, vil krilloljen føre til en liten økning i risiko for negative helseeffekter.

Ettersom dette er prosessframkalte stoffer, er det trolig mulig å redusere forekomsten ved å justere raffineringsprosessen. Produsenten er varslet om funnet.

Oljene som ble analysert finnes i tabellen under (hentet fra rapporten s.6):

ProduktProdusentKildeForm
Min Første tran Möller’s Fiskeolje (torskelever) Flytende
Rosita Extra Virgin Cod Liver Oil Realfoods & Rare wonders Fiskeolje (torskelever) Flytende
Eskimo-3 Kids m/Tutti-Frutti smak Midsona

Fiskeolje (ansjos)

+planteolje (raps)

Flytende
Eye Q flytende sitron New Nordic AS

Fiskeolje (sardiner, ansjos)

+ planteoljer (solsikke og nattlys)

Flytende
Wellvita iQmega Wellvita Fiskeolje (tobis) Kapsel
Complete Omega-3 med appelsinsmak Weifa AS

Fiskeolje (ansjos, sardin, makrell)

+ planteolje (palmeolje, sheanøtt og solsikke)

Kapsel
Romega Arctic caviar oil Arctic Nutrition AS Fiskeolje (silderogn) Kapsel
Life k krill oil Life Krillolje Kapsel
Nycoplus vegetabilsk omega- 3 Nycomed/Takeda AS Mikroalgeolje (Schizochytrium sp.) Kapsel
DFI Vegetabilsk Omega-3 algeolje Dansk farmaceutisk industri AS Mikroalgeolje (Schizochytrium sp.) Kapsel