Må bedre den hygieniske standarden

Mattilsynet har sjekket 132 frittstående dagligvarebutikker over hele landet. 89 prosent av de kontrollerte butikkene hadde større eller mindre mangler. 24 prosent fikk ett eller flere hastevedtak, noe som innebærer at det har vært direkte helsefare forbundet med driften.

  • Hyller utenfor frittstående dagligvarebutikk.
  • Vareutvalg i en frittstående dagligvarebutikk i Oslo.
  • Bilde fra frittstående dagligvarebutikk i Oslo.
  • Varer til salgs utendørs i en frittstående dagligvarebutikk i Oslo.
  • Urter og bladgrønt i en frittstående dagligvarebutikk i Oslo.
  • Kjellerlager i en frittstående dagligvarebutikk i Oslo.
  • Lagerforhold i en frittstående dagligvarebutikk i Oslo.
  • Bilde fra frittstående dagligvarebutikk i Oslo.
  • Bilde fra frittstående dagligvarebutikk i Oslo.
  • Bilde fra frittstående dagligvarebutikk i Oslo.

- Dette er for dårlig, sier prosjektleder Hanne Medhus. Hun forteller at Mattilsynet ser med bekymring på at en så stor andel av disse butikkene har mangelfulle hygieniske forhold.

Stengte butikker

Aller dårligst sto det til i Oslo og Drammen. I Oslo fikk 15 av de 42 kontrollerte butikkene enten varsel om vedtak eller hastevedtak fattet mot seg. I Drammen var tilsvarende tall fem av sju. Én butikk i Oslo og én i Drammen ble stengt, i tillegg er det gitt to virksomhetskarantener i etterkant.

Medhus forteller at de største og mest alvorlige avvikene dreier seg om orden, renhold og driftshygiene, samt forebygging mot skadedyr.

- Spesielt i Oslo ligger mange av disse butikkene i gamle bygårder med lett tilgang for smågnagere. At en bygning er gammel, betyr ikke at man får unntak fra pålegget om å sikre varer mot skadedyr. Kravet er det samme uansett, sier hun.

Dårlig sporbarhet

Et annet kontrollpunkt med store avvik var sporbarhet. Hele 39 prosent av de kontrollerte butikkene hadde enten umerkede kjøttvarer, eller kjøttvarer hvor opprinnelsen var usikker.

- For at forbruker skal være sikker på at varen er trygg å spise, er det viktig at den er merket med opprinnelse, og at alle ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon kan spores. Når de ikke kan det, er det også lett å mistenke smugling, sier Medhus.

Medhus er opptatt av å påpeke at Mattilsynet ikke ønsker å skremme folk fra å handle i frittstående dagligvarebutikker.

- Men det er også viktig at kundene kjenner til problemområdene og dermed er mer observante når de handler, påpeker hun.

- Det er hver enkelt bedrifts ansvar at maten de selger er trygg. Når vi nå ser at mange av disse butikkene har problemer med å etterleve regelverket, er det viktig å informere kundene så de kan gjøre informerte valg, sier Medhus.

Veien videre

Medhus er tydelig på at tilsynsresultater som dette må følges grundig opp.

- De inspiserte butikkene følges nå tett opp på samme måte som vi har fulgt opp kjedebutikkene etter tilsynsprosjektene vi har hatt tidligere. Disse oppfølgende tiltakene har hatt god effekt, og vi ser tydelige forbedringer i bransjen. I tillegg skal vi gjennomføre et oppfølgende prosjekt.

- Et annet viktig tiltak blir å forsøke å heve kunnskapsnivået til butikkeierne gjennom tilrettelagt informasjon på flere språk.

Kontaktpersoner i Mattilsynet:

Hanne Medhus, prosjektleder, tlf. 915 11 925 eller Siw Ulvehøj, pressekontakt, tlf. 902 76 969.