Mattilsynet advarer mot farlige kosttilskudd på nett

Mattilsynet nedla tirsdag 10. februar omsetningsforbud for en stor mengde kosttilskudd solgt via nettsiden ellos.no. Grunnen er at mange av produktene inneholdt langt mer vitaminer og mineraler enn tillatt. I tillegg har Mattilsynet nedlagt omsetningsforbud mot to produkter solgt av shopping4net.com/no.

Eksempel på produkt som advares mot Foto: Ellos.no

Fakta om D-vitamin

 • D-vitamin er et fettløselig vitamin som man trenger å få tilført fra kosten eller via sollys, men inntak av store mengder vitamin D kan være skadelig
 • Helsedirektoratet anbefaler et totalt inntak på 10 mikrogram per dag for barn og voksne under 75 år, og 20 mikrogram for eldre over 75 år
 • Gode kilder til D-vitamin er sol, tran, fet fisk, fiskelever, margarin og smør

Fakta om A-vitamin

 • A-vitamin er et fettløselig vitamin som man trenger å få tilført fra kosten, men for høyt inntak kan være skadelig
 • Helsedirektoratet anbefaler et totalt inntak vitamin A per dag på 900 mikrogram for menn, 700 mikrogram for kvinner og 300-600 mikrogram for barn
 • I kosten er retinol og karoten de viktigste formene for A-vitamin. Retinol finnes i animalske produkter som smør, egg, tran, kjøtt og innmat, mens karotener finnes i vegetabilske næringsmidler som mørkegrønne grønnsaker og i røde eller oransje frukter og grønnsaker som gulrøtter.

- Mange av produktene på ellos.no inneholdt for mye av flere vitaminer og mineraler, men vi velger i denne omgang først og fremst å fokusere på A- og D-vitaminprodukter, sier seniorrådgiver Aina Svenneby i Mattilsynet.

Et av D-vitaminproduktene inneholdt mer enn seks ganger så mye som norsk regelverk tillater. Ett av A-vitaminproduktene lå også langt over Norges maksimumsgrense for innhold i kosttilskudd på 1500 mikrogram per døgn. Grenseverdien er 1500 mikrogram per døgn, mens dette produktet inneholdt 25 000 mikrogram med vitamin A, noe som er 16 ganger mer enn maks døgndose.

- Inntak av produkter med så høyt innhold av fettløselige vitaminer kan være helsefarlige, sier Svenneby.

I tillegg har Mattilsynet nedlagt omsetningsforbud mot produktene Holistic, D3-vitamin 5000 IE, 90 kapsler og Holistic, D3-vitamin 2000 IE, 180 kapsler solgt av shopping4net.com/no.

For mye vitaminer kan være skadelig

Regelverket for kosttilskudd inneholder maksimumsgrenser for hvor mye vitaminer og mineraler et kosttilskudd kan inneholde per angitt døgndose. Maksimumsgrensen sikrer at folk kan bruke kosttilskudd uten risiko for helseskader.

EUs mattrygghetsorgan EFSA fastsatte i 2012 en øvre trygg inntaksgrense (UL) for voksne på 100 mikrogram vitamin D per dag. UL gjelder totalt inntak per dag fra alle kilder. Får man i seg mer enn 100 mikrogram per dag er det risiko for at man får for mye kalsium i blodet (hyperkalsemi). Hyperkalsemi kan blant annet føre til forstyrrelser i hjerterytmen, muskelsvakhet, depresjon, kvalme og oppkast.

Et for høyt inntak av vitamin A kan blant annet gi risiko for medfødte skader hos barn (for eksempel kløvd leppe, åpen gane og hjerteforstyrrelser) og benskjørhet (osteoporose). Det er satt en UL for vitamin A (retinol) på 3000 mikrogram per dag. Et inntak under UL sikrer at det ikke oppstår fosterskader. Kvinner etter overgangsalder har en større risiko for osteoporose enn befolkningen for øvrig, og bør begrense inntaket av retinol til 1500 mikrogram per dag.

Dersom vitamindosen er høyere enn det som er tillatt i kosttilskudd blir produktet regnet som legemiddel. For legemidler er det et  strengere regelverk når det gjelder salg og bruk. Det kan for eksempel være krav om resept fra lege.

Må stanse salget

Både Ellos og shopping4net er pålagt å stanse salget av kosttilskuddsproduktene inntil de kan dokumentere at produktene er i samsvar med kravene i norsk regelverk og dermed helsemessig trygge.

- Ellos har informert Mattilsynet om at de vil tilbakekalle solgte produkter fra sine kunder, forteller Svenneby.

Flere nettsteder som selger produktene

Det viser seg også at det er flere nettsteder som selger de samme produktene. Dette er nettsteder med norsk språk og no-adresser, men de har ikke oppgitt noen norsk kontaktadresse.

Sannsynligvis er selskapene basert i utlandet, og bestilte varer sendes direkte fra lagre i andre land. Da har ikke Mattilsynet i Norge mulighet til å gi omsetningsforbud. Vi kan bare advare folk mot å kjøpe og bruke disse produktene: Det kan ha svært store helsekonsekvenser hvis man gjør det», sier Svenneby.

Produktene Mattilsynet advarer mot:

Dette er produktene Mattilsynet konkret advarer mot, men forbrukerne bes om å være forsiktig også med tilsvarende produkter og alltid sjekke innholdsfortegnelsen:

 • WNT, Betakaroten Mega 50 mg, 30 kapsler
 • WNT, Sink 30 mg, 100 kapsler
 • WNT, B-50 vitamin, 100 kapsler
 • Holistic, D3-vitamin 2000 IE i olivenolje, 90 kapsler
 • Holistic, D3-vitamin 2000 IE, 180 kapsler
 • Holistic, D3-vitamin 5000 IE, 90 kapsler
 • Holistic, K2 + D3 i olivenolje, 60 kapsler
 • Holistic, Flytende D3-vitamin, 500 ml
 • Holistic, MultiVitamin, 90 kapsler
 • Holistic, MultiMineral, 90 kapsler
 • Holistic, Sink 30 mg, 100 kapsler
 • Skip, B.12, 75 tabl.
 • Skip, B.6, 75 tabl.
 • Skip, B-3, 75 tabl.
 • Skip, E-Max, 70 kapsler
 • Skip, Pantoten, 100 tabl.
 • Skip, C-1000 med nype, 90 tabl.
 • Skip, D-vitamin Extra Stark, 120 kapsler
 • Skip, B.50 B-kompleks, 100 tabl.
 • Skip, Krom 200 mcg, 100 tabl.
 • Skip, Magnesium, 100 kapsler