Mindre jod i norske egg

Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer og miljøgifter i egg og kylling fra markedsledende produsenter. Resultatene viser at innholdet av jod og fosfor i norske egg er redusert. Samtlige produkter inneholdt svært lave nivåer av miljøgiftene bly, kadmium, arsen og dioksiner.

Kartong med egg

 Foto: Mattilsynet

Om undersøkelsen av egg og kylling

  • 21 prøver er analysert fra produsentene Prior, Den Stolte Hane og Stange.
  • Produktene innhold minimalt med miljøgifter.
  • Næringsstoffverdiene for egg og kylling blir inkludert i Matvaretabellen.no og kostholdsplanleggeren.no våren 2017

- Analysene vi har gjennomført viser at jodinnholdet i egg har gått ned siden vi analyserte disse produktene i 2000. Konvensjonelle egg innhold 49 µg jod per 100 gram i 2000 mot 30 µg jod per 100 gram i 2016.  Det kan være ulike årsaker til endringene, men fôret er en viktig kilde til jod i egg, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet. Steen sier at egg er en kilde til jod og det er uheldig at innholdet av jod i egg går ned.

Analyseprosjektet av egg og kylling ble utført av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og det finske Mattilsynet (Evira) på oppdrag for Mattilsynet. Totalt 21 prøver fra produsentene Prior, Den Stolte Hane og Stange inngikk i analyseprosjektet. Analysene ble gjennomført i 2016.

Samtidig som Evira undersøkte jodinnholdet i norske egg, ble også egg i de andre nordiske landene analysert. Analyseresultatene viste høyere jodinnhold i egg i de fleste andre nordiske landene.

Tabell : Analysert innhold av jod i konvensjonelle og økologiske egg i nordiske land gitt som µg/100g. Jodanalysene er utført av det finske Mattilsynet (Evira).

MatvareNorgeSverigeFiunlandIslandEstland
 Jod µg/100gJod µg/100gJod µg/100gJod µg/100gJod µg/100g
Egg, konvensjonell3042372443
Egg, økologiske306132--

Lave nivåer av miljøgifter

Mattilsynet overvåker også regelmessig innholdet av miljøgifter i næringsmidler. Tungmetaller og dioksiner er eksempler på miljøgifter som kan gi uønskede effekter i mennesker og dyr. I dette prosjektet ble kylling og egg analysert for innhold av arsen, kadmium, bly, PCB og dioksiner. Resultatet viser at innholdet av bly, kadmium, PCB og dioksin var under grenseverdiene. Det er ingen grenseverdier for arsen i kylling og egg, men de påviste nivåene var svært lave.

Miljøgifter følger næringskjeden, og tas opp i både planter, dyr og mennesker. Analysene av disse stoffene er gjort som en del av kartlegging av nivåene i matvarer på det norske markedet.

Mattilsynet arbeider for å sikre forbrukerne trygg mat og drikke. Kunnskap om det norske matvaremarkedet og overvåking av næringsinnhold og miljøgifter er et viktig ledd i dette arbeidet. Formålet med analyseprosjektet var å innhente næringsstoffverdier for egg og kylling til Matvaretabellen og analysere innholdet av miljøgiftene i produktene.

Les mer om rapporten: Næringsstoffer og miljøgifter i egg og kylling, 2016 (Mattilsynet.no)