Nasjonal tilsynskampanje 2006: Resultater fra Fersk, sporbar fisk?

Nærmere 30 prosent av grossistene var dårlige på merking og hygiene, men de har et relativt bra sporbarhetssystem. For detaljistleddet er situasjonen rimelig bra, men det er stort behov for veiledning, og detaljistene kan derfor bli enda bedre. Dette er konklusjonen etter Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje Fersk, sporbar fisk?

Ulike fisketyper ligger i en fiskedisk

Utgangspunktet for tilsynskampanjen var å undersøke om Mattilsynet raskt kan finne ut hvor fisken i ferskvaredisken kommer fra. Dessuten ville Mattilsynet sjekke om detaljister og grossister gjør det som kreves for at den ferske fisken som du og jeg kjøper har den kvalitet vi forventer.

I februar og mars kontrollerte Mattilsynet 623 detaljister, det vil si fiskedisker i dagligvarekjeden, fiskebutikker og fiskebil/fisketorg. I tillegg ble det kontrollert 142 grossister som leverte fisk til detaljist.

En del grossister trekker ned

- Det er trist å se at resultatene for grossistene er såpass dårlige. Feil og mangler hos grossister forplanter seg fort videre ut til detaljistene man leverer til, og det er ikke bra. Derfor er det særs viktig at disse store og profesjonelle aktørene kjenner godt til regelverket samt følger det, sier kampanjeleder, Sylvi Anita Olsen ved Mattilsynet, Nasjonalt senter for fisk og sjømat.

Resultatene viser at hele 29 prosent av grossistene merket varene for dårlig, og 20 prosent hadde ikke gode nok rutiner for å sette holdbarhetsdato.

Resultatene etter vurdering av de hygieniske forholdene var også nedslående. Hele 27 prosent hadde for dårlig hygiene.

- Oppsummerer man små og store avvik hadde 38 prosent av grossistene mangler, sier Olsen.

Det er verdt å merke seg er at spesielt virksomheter i Oslo-området og i Troms og Finnmark trekker ned resultatet. Virksomheter i Oslo-området skiller seg veldig negativt ut ved at hele 11 av 14 grossister hadde små og store avvik med hensyn til sporbarhetssystem, hvorav de fleste kan karakteriseres som alvorlige. Resultatene var også nedslående med hensyn til de hygieniske forhold, og 10 av 14 hadde alvorlige avvik. Når det gjaldt merking hadde 9 av 14 alvorlige avvik. Også blant grossister i Troms og Finnmark avdekket Mattilsynet mangelfull hygiene og merking.

- Resultatet i Oslo-området er bekymringsfullt med tanke på at disse grossistene leverer fiskevarer til veldig mange detaljister, sier Olsen.

God sporbarhet

Hva så med sporbarheten? Klarer Mattilsynet på enkel måte å spore fisken tilbake til opprinnelsesstedet?

- Grossistene skårer høyere enn detaljistene på sporbarhet. Dette kan ha sammenheng med at grossistene i lang tid har vært underlagt krav om prosedyre for tilbakekalling av produkter i fiskekvalitetsforskriften. Vi fant likevel en del avvik som viser at de kan bli bedre, sier Olsen.

I og med at kravet om sporbarhet er relativt nytt for detaljistene karakteriserer Olsen resultatet som brukbart. - Det er et forbedringspotensial også her. Men nå har vi veiledet mye, og håper at virksomhetene skjønner hva sporbarhetskravet innebærer og hvilke regler de må etterleve på området.