Nasjonal tilsynskampanje sukkermerking 2008: Varierende kvalitet på merking av sukkerinnhold

Mattilsynet har i perioden april til november i år kontrollert en rekke produkter for merking av sukker. I alt ble 117 produkter fra 48 produsenter kontrollert. – Kontrollene viste mye feil, men vi ser allerede nå at de fleste aktører tar dette på alvor og har begynt å rette opp merkingen av produktene som var uklar eller feilmerket, sier prosjektleder Geir Smolan.

Utgangspunktet for kampanjen er et samarbeid mellom myndighetene i de nordiske land for finne ut om det er et problem at merking av produkter som inneholder sukker kan være villedende og/eller i strid med regelverket. Kampanjen kontrollerte blant annet på påstander om at produktene inneholder lite sukker eller at de er uten tilsatt sukker.

- Det er klare krav i regelverket til når produsentene skal kunne bruke slike påstander, sier Smolan.

I tillegg ble merking av næringsdeklarasjon og søtstoffer kontrollert med tanke på om dette var oppgitt og merket riktig. Kontrollen innebærer også lesbarheten av merkingen. Produktene er kontrollert i forhold til både eksisterende regelverk og nytt EU-regelverk som snart blir gjeldende i Norge.

Det er funnet ca. 25 eksempler på villedende bruk av påstandene om redusert sukkerinnhold. Det er funnet 55 næringsdeklarasjoner med feil og ca. 50 feil i forbindelse med bruk og merking av kunstige søtstoffer. Mange virksomheter har også for dårlige systemer for å sikre at merkingen blir korrekt. Årsaken kan være mangel på rutiner eller at rutinene ikke fungerer.

- Dette er i utgangspunktet et noe skuffende resultat, men vi registrerer med tilfredshet at de fleste aktørene tar utfordringen på alvor. Det ser vi som gledelig og tror også at vil være i bransjens egen interesse, sier Smolan.

- I en tid hvor mange forbrukere er opptatt av å velge produkter som inneholder mindre sukker er det viktig at merkingen gir lettfattelig og tydelig informasjon om hva produktet inneholder.