Nedslående resultat etter tilsyn på spisesteder

Kun 9 av 18 spisesteder fikk karakteren bra etter Mattilsynets tilsynskampanje på restauranter og spisesteder i Bergen og omland i høst. - Dette er vi ikke fornøyd med, resultatet er nedslående sier Margrethe Wold, seniorinspektør i Mattilsynet.

Mattilsynets inspektør sjekker lageret på en restaurant

 Foto: Mattilsynet

Mattilsynet for Bergen og omland hadde torsdag 29.september en tilsynskampanje på til sammen 34 spisesteder og puber/barer i Bergen.

Denne gangen ble 18 spisesteder inspisert i tillegg i til 16 puber/barer med ingen eller svært enkel mathåndtering.

Ingen fikk ”svært bra”

Spisestedene ble gitt en hovedkarakter etter skalaen ”svært bra”– ”bra” – ”mindre bra” og ”dårlig”. 9 av spisestedene fikk karakteren ”bra”, 7 steder fikk karakteren ”mindre bra” og 2 steder fikk karakteren ”dårlig. Ingen av spisestedene fikk karakteren ”svært bra” denne gangen.

- At under halvparten av spisestedene fikk bra, og ingen fikk svært bra, er nedslående sier Margrethe Wold i Mattilsynet. - De som har fått karakteren ”mindre bra” får varsel om vedtak for de forholdene de må rette opp.

Vi har valgt å ikke gi tilsvarende karakter for pubene, fordi det blir feil å sammenligne en pub helt uten mathåndtering med et spisested der man tilbereder mat, opplyser Wold.

Ved inspeksjonene har Mattilsynet først og fremst sett på renhold og orden i de områdene maten tilberedes, temperaturkontroll på kjøl og ved varmholding/nedkjøling av ferdigvarer, håndhygiene og om lokalene er sikret mot skadedyr.

Oppfølging

Alle spisestedene som fikk karakteren ”mindre bra” eller ”dårlig” vil bli fulgt opp av Mattilsynet.

Mattilsynet mener virksomhetene generelt kan bli bedre på å ha kontroll med opprettholdelse av kjølekjeden og sikre god varmholding.

Julebordsesongen står for døren, en travel tid med mye mat i omløp. Vi oppfordrer derfor alle spisesteder til å ha et ekstra fokus på rutiner for god håndhygiene og god kontroll på oppbevaring av mat ved riktig temperatur, understreker Wold. Det gjelder både ved kjøletemperatur eller over +60°C, og at tiden matvarene oppbevares utenom disse temperaturområdene er så kort som mulig.

Puber og barer

Mattilsynet ønsket å kartlegge omfanget av mathåndtering på puber, da dette er steder som normalt ikke prioriteres ved vanlig rutinetilsyn. Det ble ikke avdekket alvorlige avvik på noen av disse stedene.

Følgende områder ble sjekket: renhold/orden, håndhygiene (utstyr og rutiner), personaltoalett og skadedyr.

Pubene hadde liten eller ingen mathåndtering, og kravene er dermed tilpasset at det er mindre risiko for sykdom forbundet med serveringen på disse stedene. Enkelte av stedene har noe bruk av enkelte matvarer som for eksempel lime, frosne bær, melk og andre ingredienser til kaffe og drinker.

Mattilsynet forventer likevel at det skal være gode rutiner for orden og renhold. De ansatte skal også ha mulighet for å vaske hendene på en hygienisk måte.

Dårlig renhold kan lett føre til problemer med fluer rundt tappetårn for øl, brusdispensere og andre steder det kan bli søl med produkter. De ansatte skal også ha tilgang på personaltoalett.

Rotter er en utfordring i hele sentrum, og man ønsker ikke at disse skal ha tilgang til lokaler der det finnes mat eller drikkevarer.

Se liste over stedene som ble inspisert til høyre på siden.