Norge og Norden har det tryggeste kyllingkjøttet

Norden inntar en særstilling når det gjelder funn av bakteriene Campylobacter og Salmonella i kylling. Salmonella er så godt som fraværende, og forekomsten av Campylobacter er langt lavere enn for EU for øvrig. Det viser en rapport fra EUs organ for mattrygghet, EFSA.

Flådde kyllinger henger på rekke i et slakteri

Undersøkelsen ble utført i slakterier i 2008. Den viser at mange EU-land har høy forekomst av Campylobacter og Salmonella. For EU under ett er tre av fire slaktekyllinger forurenset med Campylobacter [75,8 prosent] og hver sjette med Salmonella [15,6 prosent]. Blant de nordiske landene er det Finland og Norge som kommer best ut. Resultatene viser null og vel fem prosent for henholdsvis Salmonella og Campylobacter. Danmark og Sverige har en noe høyere forekomst av Campylobacter.

- De norske resultatene er i stor grad samsvarende med hva vi gjennom mange år har funnet i våre nasjonale overvåknings- og kontrollprogrammer. Resultatene har ikke kommet av seg selv, men skyldes en langvarig innsats fra næringen sin side. Fremdeles påvises Campylobacter på en mindre andel slaktekyllinger. Kjøtt fra kyllinger som tester positivt på bakterier før slakting blir frosset ned over lang tid eller varmebehandlet for å drepe bakterien før de sendes på markedet, sier seniorrådgiver Kjell Hauge i Mattilsynet.

Oversikten under viser resultatene i et utvalg av land.

LandCampylobacterSalmonella
Norge5,10
Finland5,70
Sverige13,40,2
Danmark31,10
Italia52,216,8
Portugal74,111,2
Storbritannia87,33,5
Frankrike87,77,6
Spania92,514,9
Malta94,821
Irland989,9

Fakta om Campylobacter og Salmonella

Bakteriene Campylobacter og Salmonella er de to som oftest forbindes med matsmitte i Norge og EU. Fjørfekjøtt betraktes som en viktig smittekilde. Fare for å bli syk oppstår ved å spise utilstrekkelig kokt eller stekt kjøtt eller via kryssforurensning til annen mat. Forsiktig handtering av ferskt fjørfekjøtt, god kjøkkenhygiene og varmebehandling vil redusere faren for å bli smittet. Både Campylobacter og Salmonella dør ved varmebehandling på 70-80 grader.

Campylobacter er vidt utbredt i den viltlevende fuglefauna, og påvises også hyppig hos en rekke husdyr og i vannkilder. I EU ble 190 000 personer meldt syke med campylobacteriose i 2008. Tallet for Norge ligger på 2 500–3 000 sykdomstilfeller per år, hvorav 50 prosent smittes i utlandet.

Salmonella er også vidt utbredt, men i Norge er den på langt nær så vanlig som Campylobacter. Det er meget sjelden at den påvises hos matproduserende husdyr. De viktigste smitteveiene er via forurenset mat og vann, og via kontakt med smittede mennesker og dyr. Meldte tilfeller av salmonellose i EU i 2008 var 130 000. Tallet for Norge er 1 500–2 000 pasienter hvert år, hvorav ca 80 prosent smittes i utlandet.