Silikonprodukter brukt i matemballasje er undersøkt

Matemballasje som inneholder silikon avgir ikke siloksaner i helseskadelige mengder til maten, viser en undersøkelse fra Mattilsynet. Silikon er et materiale som brukes mye, som for eksempel i bakeformer og kjøkkenredskaper.

 Foto: Colourbox.com

Danske DTU har på oppdrag fra Mattilsynet analysert 49 silikonholdige matemballasje-produkter på det norske markedet. Silikon brukes i matkontaktmaterialer på grunn av sine gode fysiske og kjemiske egenskaper. Stoffet er varmestabilt og fleksibelt, og brukes gjerne i bakeutstyr og kjøkkenredskaper. Silikon brukes også til å belegge papir for å gjøre det vann- og fettbestandig.

Lite detaljert regelverk

Det finnes ikke detaljert regelverk for silikonprodukter, slik som for plastemballasje. Produktene skal likevel overholde det viktige kravet om at stoffer ikke skal overføres fra emballasjen til mat eller drikke i mengder som kan være helseskadelige. Produsentene har et spesielt ansvar for å kjenne til uheldige effekter ved stoffene de bruker.

Siloksan analysert for migrasjon

Silikonprodukter kan inneholde rester av siloksaner som igjen kan overføres (migrere) til maten. Du kan lese mer om siloksaner i miljøet på Miljøstatus.no.

Migrasjonstestene viste ingen overskridelser av de verdiene som vi anser som akseptable, såkalte aksjonsverdier.

Nivåene i silikonbelagt papir var under de målbare nivåene. Dette er bra, fordi vi ser at silikonbelegg gjerne brukes istedenfor å behandle papir med fluorerte stoffer for å få de fett- og vannavstøtende effektene.

- Mattilsynet har kun analysert 49 produkter og analysene er ment som en mindre kartlegging for å få ny kunnskap. Produsentene har ansvaret for å produsere trygge produkter. Det er også viktig at importører kjenner sitt ansvar om å ikke ta inn produkter som kan være helseskadelige, sier seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet.

Mattilsynet: Vurdering av silikon i matemballasje