Smilefjes på kafé og restaurant

Mattilsynet gjør nå resultatene fra hygienekontroller på restauranter og kafeer tilgjengelig via smilefjessymboler.

Mann og kvinne ved et kafébord.

Mattilsynet publiserer alle tilsynsresultatene fra kafeer og restauranter fortløpende fra 1. januar 2016. Foto: iStockphoto / Mattilsynet

Alle resultatene publiseres fortløpende på matportalen.no/smilefjes.

Hensikten er at du som kunde skal få oversikt over hvordan Mattilsynet vurderer viktige forhold som hygiene, rengjøring og vedlikehold før du går ut for å spise.

Smilefjesene har tre varianter: blidt, nøytralt og surt fjes.

  • Et smil betyr gode resultater på tilsyn.
  • En strekmunn betyr at noe må rettes.
  • En sur munn betyr at alvorlige mangler er funnet.

Mer enn 8000 restauranter og kafeer omfattes av ordningen.