Stor variasjon i innholdet av miljøgifter i marine oljer, men alle var trygge

En undersøkelse av ti ulike marine oljer viste at det var stor variasjon i innholdet av miljøgifter, men ingen av oljene hadde nivåer som var over Norge og EUs grenseverdi.

trankapsler ligger foran ern grønn flaske

Ingen av de marine oljene som ble undersøkt inneholdt nivåer av miljøgifter over Norge og EUs grenseverdier. Foto: Colourbox.com

På oppdrag for Mattilsynet undersøker Havforskningsinstituttet hvert år innholdet av uønskede stoffer i marine oljer som selges som kosttilskudd til mennesker.

I 2017 ble syv fiskeoljer, én blandingsolje av fiskeolje og planteolje, én selolje og én mikroalgeolje undersøkt. Ingen av oljene oversteg øvre grenseverdier i Norge og EU for lovlig omsetning av oljer.

Ingen var over grenseverdi

Oljene blir analysert for dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, i tillegg til grunnstoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

– Resultatene våre viste at det var stor variasjon i innholdet av organiske miljøgifter mellom de ulike marine oljene som ble undersøkt. Men ingen av oljene hadde nivåer som var over Norge og EUs grenseverdier, sier forsker Bente Nilsen.

Lave nivå av tungmetaller

De høyeste konsentrasjonene ble funnet i en kaldpresset haileverolje, en lakseolje og en kaldpresset selolje. Resten av oljene hadde betydelig lavere verdier av alle organiske miljøgifter.

Konsentrasjonene av tungmetallene kadmium, kvikksølv og bly var svært lave og lå under kvantifiseringsgrensene, altså det som er mulig å påvise, for de fleste oljene. For arsen varierte mengden i de ulike oljene, men i de fleste oljene var nivåene svært lave.

Produktene som ble undersøkt (fra rapporten som er på engelsk):

Product name ManufacturerSample type (source) Formulation
Extra Virgin Haiolje MedicMarine ASFish oil (shark liver) Liquid
Cardio Salmon oilHofseth BiocareFish oil (salmon) Capsules
Vital Arctic oil Myrevolution Fish oil (salmon)Liquid
Islandsk fiskeolje, CitrusBornholms (LYSI) Fish oil (anchovy and sardine) Liquid
Life Omega-3 70%Croda International PlcFish oil (anchovy and sardine) Capsules
Premium Omega-3 EPA Norwegian PURE-3 ASFish oil (anchovy) Capsules
Golden OilSkin Medical Gruppen AS Fish oil (herring, anchovy, mackerel) and MCT-oil (coconut) Liquid
Möllers Omega-3 Fisk Möller’sFish oil (cod liver) Gummy fish
Eduflex Gurkemeie og DPA Medica NordSeal oil Capsules
Probioform Liposomal Omega-3ProbioformMicroalgae oil (Crypthecodinium cohnii) Liquid


Se også:
Sammendrag og rapport: Miljøgifter i fisk 2017 - marine oljer (Mattilsynet.no)