Tilskuddsblanding med LGG kan ikke omsettes i Norge

På bakgrunn av risikovurderinger foretatt av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) og et føre-var prinsipp, har Mattilsynet valgt å trekke tillatelsen for omsetning av Nutramigen 2 med LGG (probiotika). Dette er en tilskuddsblanding beregnet for sped- og småbarn fra ca. 6 måneders med kumelk- og/eller soyaproteinallergi.

Baby som drikker av tåteflaske.

 Foto: iStockphoto

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) konkluderer med at det per i dag ikke finnes tilstrekkelig med data som støtter sikkerheten ved bruk av LGG (Lactobacillus rhamnosus GG). Produktet trekkes fra markedet på grunn av et før-var prinsipp. Spedbarn og småbarn er en sårbar gruppe som trenger et ekstra beskyttelsesnivå.

LGG er et såkalt probiotikum. Probiotika defineres som levende mikroorganismer, for eksempel melkesyrebakterier, som ved inntak stimulerer veksten av bakterier i tarmen og bidrar til en gunstig bakterieflora (Les mer i saken Probiotika bør ikke gis til kritisk syke pasienter).

Mattilsynet har nå fattet et endelig vedtak om at Nutramigen 2 med LGG ikke lenger kan selges på det norske markedet med den sammensetning det har i dag.

Produsenten opplyser at Nutramigen 2 med LGG vil bli erstattet av Nutramigen 2 uten tilsetning av LGG.

Anbefalinger fra VKM

VKM konkluderer med at det per i dag ikke finnes tilstrekkelig med data som støtter en positiv effekt ved bruk av LGG i morsmelkerstatning/tilskuddsblanding og barnemat når disse produktene blir brukt daglig og ofte flere ganger daglig- verken for produkter ment til friske spedbarn eller for produkter som er klassifisert som næringsmiddel til medisinske formål. De mener videre at de data som finnes når det gjelder sikkerhet ikke er tilstrekkelig til å kunne anbefale bruk av LGG i denne typen produkter når produktene er tenkt brukt daglig. Ut fra et føre-var prinsipp vil derfor ikke VKM anbefale denne typen produkter til sped- og småbarn

VKM påpeker at det ikke er sett noen direkte negative effekter ved bruk av LGG hos friske barn, men på grunn av usikkerhet relatert til langtidseffektene, spesielt til hvordan mikrofloraen i tarmen utvikles i denne perioden (tarmkolonisering) og til immunforsvaret hos sped- og småbarn, har de valgt å gi disse rådene. Bruken av LGG er bredt studert ved bruk over et kort tidsrom, men det mangler studier som strekker seg over lang tid.

Konklusjonene fra VKM gjelder for produkter beregnet til sped- og småbarn, og ikke for produkter som er tenkt brukt av eldre barn og voksne hvor man regner med at fordøyelse og immunforsvar er modent. Konklusjonene omfatter heller ikke produkter som er ment til bruk i behandling av en sykdom hvor det er dokumentert effekt og hvor produktet bare skal brukes over en kortere periode.