Ulovlige legemidler og helsefarlige stoffer i 21 av 82 kosttilskudd

Det ble påvist ulovlige legemidler og helsefarlige stoffer i 21 av 82 kosttilskuddprodukter. Dette viser en undersøkelse Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk har gjennomført. Produktene ble valgt ut på bakgrunn av markedsføring som lovet stor virkning. Mattilsynet ser behov for skjerpet tilsyn og kontroll på dette området.

Ulike typer kosttilskudd i en skål.

 Foto: Mattilsynet

De undersøkte produktene ble markedsført som henholdsvis potensfremmende, oppkvikkende/energigivende og slankende.

- Det er svært alvorlig at noen produsenter tilsetter legemidler i kosttilskudd for å oppnå sterkere virkning. Forbrukerne har ingen mulighet til å vite hva produktene egentlig inneholder når stoffene ikke oppgis i merkingen. Kosttilskuddene markedsføres tvert i mot som naturlige og ufarlige alternativer til legemidler. I verste fall kan produktene sette folks liv og helse i fare, sier Anne Kristi Sommer, rådgiver i seksjon omsetning til forbruker ved Mattilsynets hovedkontor.

Produkter med potensfremmende middel

Det ble funnet ulovlig tilsetning av legemidler i tre av produktene som reklamerte med potensfremmende virkning. I det ene produktet var mengden av legemiddel over tre ganger høyere enn anbefalt av Legemiddelverket. Innholdet av legemidler i de tre produktene var så høyt at de trolig var tilsatt for at produktene skal ha den virkningen det markedsføres med. Når det samtidig ikke er informert om innholdet av legemiddelstoffer i innholdslisten, har forbrukerne ingen mulighet til å ta eventuelle forhåndsregler. Dette kan utgjøre en stor helsemessig risiko, særlig for pasienter med hjertesykdom. Tilsetningen ble vurdert som så alvorlig at en hasteforskrift med omsetningsforbud for disse produktene umiddelbart ble satt i verk av Mattilsynet 9. mai 2007.

Oppkvikkende/energigivende og slankende produkter

I 17 produkter ble det funnet koffein. Bare to av produktene hadde angitt innhold av dette stoffet. Koffein er klassifisert som legemiddel i Norge, og har tidligere ikke vært lov og tilsettes kosttilskudd. Legemiddelverket ønsker å gjøre unntak for kosttilskudd som inneholder koffein ekstrahert fra urter med opptil 300 mg/døgndose. På bakgrunn av en risikovurdering utført av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), vurderer Mattilsynet et påbud om å angi mengde koffein på emballasjen til kosttilskudd. VKM anbefaler at personer innenfor risikogruppene barn, gravide og ammende bør advares mot å ta kosttilskudd som inneholder koffein.

Det ble påvist synefrin i tre produkter med angitt slankende effekt. Synefrin er et legemiddel som har en stimulerende effekt. Alle produktene med synefrin inneholdt også koffein. Mattilsynet har tidligere advart mot kombinasjon av synefrin og koffein. Produktene kan være farlige for pasienter med hjertesykdom og andre alvorlige sykdommer.

Efedrin, som også er et reseptpliktig sentralstimulerende middel, ble påvist i liten mengde i et produkt hvor det ble reklamert med oppkvikkende effekt.

I flere produkter ble det påvist rester av plantevernmidler. Det ble ikke undersøkt for hvilke typer plantevernmiddel produktene inneholdt.

Oppfølging av resultatene

For alle de ulovlige produktene ble det nedlagt omsetningsforbud. I noen av produktene ble den ulovlige ingrediensen fjernet.

Prosjektgruppen kan ikke garantere at de andre analyserte produktene er fri for legemidler selv om det ikke ble påvist ved disse analysene. Prosjektet analyserte kun for et begrenset utvalg av legemidler, og prosjektgruppen vet ikke noe om produktene kan inneholde andre legemidler som har lignende virkning.

Resultatene viser at det er behov for mer systematisk kontroll av kosttilskudd, og at denne kontrollen bør omfatte kjemisk analyse. Prosjektgruppen ønsker å videreføre samarbeidet og utarbeide et forslag til en plan for mer rutinemessig og systematisk kontroll av kosttilskuddsprodukter.

Se rapporten Legemiddelstoffer i kosttilskudd

Kontaktperson i Mattilsynet

  • Anne Kristi Sommer, rådgiver i seksjon omsetning til forbruker ved Mattilsynets hovedkontor Tlf. 64 94 43 83, mobil: 974 98 725

Kontaktperson i Statens Legemiddelverk

  • Steinar Madsen, avdelingsoverlege, Statens legemiddelverk Tlf. 22 89 75 77, mobil 917 02 377