Urovekkende funn i utenlandske kosttilskudd

Mattilsynet og Tollvesenet fant narkotika, anabole steroider, svært høyt koffeininnhold og reseptpliktige legemidler i 27 av 70 kosttilskudd kjøpt via utenlandske nettbutikker. Flere av funnene kan være direkte helsefarlige.

Ulike typer kosttilskudd i en skål.

Av 70 kosttilskudd kjøpt fra utenlandske nettbutikker, viste analysene ulovlige produkter i hele 27 av prøvene. Foto: Mattilsynet

Hvordan bli en smart kosttilskuddskjøper

  • Se opp for falske utsagn som: "Et raskt og effektivt universalmiddel", "Kan behandle og kurere sykdommer", og "Helt sikkert" eller "Har ingen bivirkninger"
  • Vær forsiktig med uttrykket “naturlig” som ikke alltid betyr det samme som “sikkert”
  • Det er ingen garanti for at produkter som ikke kan hjelpe deg, ikke kan skade deg
  • Når du leter etter kosttilskudd på nettet, bruk sider fra seriøse aktører i stedet for å søke helt blindt
  • Spør legen eller annet helsepersonell etter hjelp for å skille mellom seriøs og useriøs informasjon

Det var i løpet av fjoråret at Tollvesenet på oppdrag fra Mattilsynet beslagla 70 ulike kosttilskudd på postterminalen på Alnabru. Analyser av produktene ble foretatt av Statens Legemiddelverk.

Flere av kosttilskuddene inneholdt legemiddelstoffer som bare skal tas i samråd med lege. For høye doser kan gi bivirkninger som synsforstyrrelser, skjelving, hodepine, hjerterytmeforstyrrelser, hjertekrampe og i verste fall død. For høye doser er spesielt farlig for hjertepasienter.

- Innførsel av produkter med innhold av narkotika og anabole steroider er ulovlig og vil bli politianmeldt av Tollvesenet. Vi fant også flere eksempler på at virkestoffer vi fant i analysene ikke står oppført i ingredienslisten til produktene. Dette er ekstra farlig fordi folk ikke vet hvilken fare de utsetter seg for, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Advarer mot utenlandske nettbutikker

- Mattilsynet anser faren for helseskade ved inntak av disse produktene som så høy at vi ønsker å advare publikum mot dem. Produktene er bestilt via utenlandske nettbutikker og Mattilsynet har derfor varslet andre lands myndigheter via våre internasjonale meldesystemer. Vi oppfordrer alle som kjøper kosttilskudd fra utenlandske nettbutikker om å tenke seg svært grundig om, sier Merethe Steen.

Omsetningsforbud for åtte kosttilskudd solgt i Norge

De som selger kosttilskudd har ansvar for at produktene er trygge og at merkingen og markedsføringen er riktig og ikke villeder forbrukerne. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med produkter som selges på det norske markedet og tar årlig stikkprøver til analyser og kontroll av merking og markedsføring. I 2017 sjekket tilsynet 101 produkter fra norske importører og produsenter. Analysene resulterte i omsetningsforbud for åtte produkter.

Se Rapport - Overvåknings og kontrollprogram: Kosttilskudd 2017

Kontakt: Pressevakten i Mattilsynet, mobil 46912910 eller pressevakt@mattilsynet.no