VKM fremdeles bekymret for bruk av probiotika i barnemat

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert to typer probiotika i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og barnegrøt. Konklusjonen er at det fremdeles trengs mer kunnskap om probiotika.

Barnegrøt i en bolle, pluss epler og banan

 Foto: Colourbox.com

Probiotika

  • Probiotika er avledet fra de greske ordene "pro bios" som betyr "for livet". Probiotika defineres som levende mikroorganismer, f.eks. melkesyrebakterier, som ved inntak stimulerer veksten av bakterier i tarmen og antas å bidra til en gunstig bakterieflora. Melkesyrebakterier er normalt forekommende i tarmen og er viktige for å opprettholde en frisk tarmflora.
  • Det er utført en rekke studier på både dyr og mennesker når det gjelder helsefremmende effekter av probiotiske bakterier. Det er i dag grunnlag for å anta at utvalgte probiotika kan være positivt hos ellers friske personer, f.eks. ved fordøyelsesforstyrrelser og ved diaré.
  • Bakteriene opptrer naturlig i flere typer meieriprodukter som yoghurt, syrnet melk og ost. Noen meieriprodukter er også tilsatt denne type melkesyrebakterier.

VKM har i tidligere risikovurderinger uttrykt bekymring for hva det vil si for spedbarn og småbarn å få i seg daglige doser i store mengder av én spesiell bakteriestamme. Tarmfloraen til spedbarn og små barn er ikke ferdig utviklet. Man vet ikke hvilke konsekvenser det har dersom de de over lengre tid får morsmelkerstatning eller grøt som er tilsatt probiotika.

En produsent ønsker å introdusere en morsmelkerstatning og en tilskuddsblanding med den probiotiske bakteriestammen Lactobacillus fermentum CECT5716 på det norske markedet. Mattilsynet ba derfor VKM om en vurdering av denne bakteriestammen.

Risikovurderingene som nå er overlevert Mattilsynet, gjelder morsmelkerstatning, tilskuddsblanding eller industrifremstilt barnegrøt. Det foreligger ikke ny informasjon som gir grunn til å endre konklusjonene i vurderingen som VKM gjorde i 2010, skriver Vitenskapskomiteen.

Det selges i dag ikke morsmelkerstatning, tilskuddsblanding eller industrifremstilt barnegrøt på det norske markedet med innhold av denne bakteriestammen.

Les mer:

Mattilsynet: Trenger mer kunnskap om probiotika i barnemat

VKM: Vurdering av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding med probiotisk bakteriestamme Lactobacillus fermentum CECT5716

VKM: Vurdering av barnegrøter og morsmelkerstatning med Bifidobacterium lactis Bb12