Hva er passelig vekt for voksne?

Forholdet mellom vekt og høyde, KMI (kroppsmasseindeks), er et mål for å vurdere vekt i forhold til kroppsstørrelse.

Badevekt

Foto: iStockphoto

Slik rekner du ut din KMI (kroppsmasseindeks)

Forholdet mellom vekt og høyde, KMI (kroppsmasseindeks), er et mål for å vurdere vekt i forhold til kroppsstørrelse.

Formelen for KMI

vekt (kg) / høyde (m) x høyde (m). Din KMI er vekta i kilo dividert på høgda i meter i annen potens.

Eksempel:

En kvinne veg 65 kilo og er 1,67 meter høg.

Reknestykket blir slik: 65 kg / (1,67 m x 1,67 m) = 23,3 kg/m

Ifølge Verdas helseorganisasjons (WHO) bør KMI ligge på mellom 18,5 og 25. Denne kvinna ligg innanfor det vi kan kalle normalvekt. Ein vektindeks mellom 25 og 30 er definert som overvekt, mens ein vektindeks over 30 er definert som fedme.

Nordmenns gjennomsnittsvekt øker

De siste årene har nordmenns gjennomsnittsvekt økt, og andelen av befolkningen som har en vektindeks høyere enn 30 blir stadig større. Dette er bekymringsfullt, fordi overvekt gir økt risiko for en rekke sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdommer og diabetes.

Hovedgrunnen til overvekt er at vi spiser mer enn vi trenger i forhold til hvor mye vi beveger oss. Det er lettere å gå ned i vekt og beholde trivselsvekten hvis du øker den fysiske aktiviteten.

Noen kilo for mye er ikke helseskadelig dersom du har et kosthold i tråd med anbefalingene og er fysisk aktiv.

Om KMI

Kroppsmasseindeks (KMI) er det mest brukte målet for inndeling av kroppsvekt i forhold til helse eller risiko for å utvikle sykdom. Svakheter ved kun å benytte KMI er at den ikke skiller mellom hvor mye som er fettmasse og hvor mye som er muskelmasse på kroppen. En person med mye muskelmasse kan dermed bli definert som overvektig til tross for lite fett på kroppen og ingen økt risiko for sykdom. På den annen side kan personer som klassifiseres som normalvektige, likevel ha mye fett på kroppen og en ugunstig fordeling av kroppsfettet og dermed økt risiko for sykdom.

Opphopning av fett rundt magen (bukfedme) er en selvstendig risikofaktor for sykdom. Et vanlig mål for bukfedme er livvidde (omkretsen rundt livet). Ifølge Verdens helseorganisasjon har menn betydelig økt risiko for sykdom ved en livvidde større/lik 102 cm, mens grensen for kvinner går ved større/lik 88 cm.

Ved klassifisering av vekt hos enkeltindivider bør det benyttes en kombinasjon av KMI og måling av livvidde.

Ansvarlig: Helsedirektoratet Kontakt: 810 200 50
Kapsler med kosttilskudd ligger i en haug.