Hjelp til barnehagematen

Ønsker dere å legge til rette for gode mat- og måltidsvaner i barnehagen? Helsedirektoratet har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet utviklet pedagogisk materiell som gjør det lettere å jobbe systematisk med mat og måltider i barnehagen.

Materiellpakken inneholder et veiledningshefte med råd, tips og oppskrifter, plakater og postkort. Myndighetenes generelle anbefalinger for ernæring ligger til grunn.

- Mange barnehager gjør allerede mye bra. Vi håper at det nye materiellet skal inspirere og motivere enda flere til å arbeide for gode måltider, sier avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen i Helsedirektoratet.

Mindre ulikhet

- Et sunt mattilbud i barnehagen er også et bra tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse, legger han til.

Materiellet er ment å hjelpe barnehagepersonell med konkrete råd og tips om hvordan de kan følge retningslinjene for mat og måltider i barnehagen i praksis.

Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling og læring.

Snakk med foreldrene

Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas mat- og måltidsvaner, kosthold og helse.

- Det er derfor viktig å legge til rette for sunne og varierte måltider også i barnehagen, sier Stigen.

Han påpeker at det er viktig at barnehagene har en god dialog med foreldrene og barna.

- Materiellet kan gi barnehagene faglig støtte i denne dialogen, sier Stigen.

Materiellet er ett av tiltakene i Regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011).