Hvordan skal kosttilskudd oppbevares?

Kosttilskudd skal oppbevares utilgjengelig for barn. En uforsvarlig oppbevaring kan føre til at barn spiser ukontrollerte mengder og står i fare for å bli forgiftet.

Det kan se ut som om kosttilskudd oppbevares mer uforsvarlig enn legemidler, da mange anses som naturlige og dermed ufarlige.

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00

Mer hos oss

Kosttilskudd

Kapsler med kosttilskudd ligger i en haug.