Nyheter

Julebordtilsyn i Rogaland

Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

19.12.2013 De fleste spisestedene serverer trygg mat til gjestene sine i førjulsstria. Det er konklusjonen etter at Mattilsynet har vært på tilsyn hos 16 større serveringssteder i en hektisk periode med julebord og mange spisegjester.

Tema: Tilsynsresultater


Morsmelk er trygt

Baby som blir ammet.

17.11.2017 Vitenskapskomiteen for mattrygghet har gjort en grundig gjennomgang av giftnivåer i norsk morsmelk. Konklusjonene er klare: Helsegevinsten ved inntak av morsmelk er langt større enn risikoen for konsekvenser av miljøgiftinnhold som overføres gjennom melken.

Tema: Ammende


Norske fiskefôrprodusenter bruker ikke bearbeidet animalsk protein fra svin i fiskefôr 

Hode på en laks.

05.12.2013 Høsten 2013 ble det tillatt å benytte bearbeidet materiale fra svin og fjørfe som proteinkilde i fôr til oppdrettsfisk. Fiskefôrprodusentene i Norge har valgt å avstå fra denne muligheten og har levert egenerklæringer på dette til Mattilsynet.

Tema: Fisk og skalldyr


2 av 3 cateringvirksomheter på Østlandet hadde for dårlig kontroll med mattrygghet

Mattilsynets inspektør sjekker lageret på en restaurant

05.12.2013 2 av 3 cateringvirksomheter på Østlandet fikk påpekt mangler knyttet til mattrygghet i en kontroll fra Mattilsynet. Ved 5 av stedene var forholdene så dårlig at Mattilsynet stengte virksomhetene umiddelbart. I tillegg fikk ni virksomheter omsetningsforbud.

Tema: Tilsynsresultater


Vitamin D-mangel øker risikoen for beinbrudd hos eldre

Fiskeoljekapsler på en skje

03.01.2017 Eldre med lave nivåer av vitamin D i blodet hadde høyere risiko for å få et hoftebrudd enn eldre med tilsvarende høye nivåer, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet. – Vær oppmerksom på vitamin D, spesielt i den mørke årstiden, fordi det er få kilder i kosten, sier forsker Kristin Holvik.

Tema: Næringsstoffer


Ny advarsel mot OxyELITE Pro og Versa-1

Fremsiden og baksiden av en boks OxyELITE Pro

26.11.2013 Mattilsynet advarte mot kosttilskuddet OxyELITE Pro 21. oktober 2013 og gjentar nå advarselen på bakgrunn av nye opplysninger om produktet. Amerikanske matmyndigheter tror produktene kan være forfalsket og gjentar sin advarsel mot å bruke produktene OxyELITE Pro og Versa-1.

Tema: Tilbaketrekkinger


Tilbaketrekning av Potent forte og Libido+

En boks Potent forte og en boks Libido+

01.02.2018 Potensmidlene Potent forte og Libido+ fra Biotrade Norge AS trekkes fra markedet. Det gjelder alle pakningsstørrelser og alle batchnummer. Årsaken er at analyser utført av Statens legemiddelverk viser høyt innhold av legemiddelet tadalafil i tablettene.

Tema: Tilbaketrekkinger


Advarsel mot kosttilskuddet Dexaprine

14.11.2013 Mattilsynet advarer forbrukere mot å bruke kosttilskuddet Dexaprine. Nederlandske myndigheter har mottatt 11 forbrukerklager på kosttilskuddet. Registrerte reaksjoner er blant annet hjertestans, brystsmerter, kvalme og hodepine.

Tema: Tilbaketrekkinger


Lite tungmetall i torsk i nord

Torsk

24.10.2013 Tungmetallnivået i torsk tatt i Salten i Nordland er svært lave, viser en undersøkelse NIFES har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Dårlig hygieneforhold i norsk hvitfiskproduksjon

Klippfisk med salt stablet på gulvpaller

23.10.2013 209 av 232 virksomheter som tar i mot og produserer hvitfisk som filet, saltfisk, klippfisk og tørrfisk hadde dårlig hygiene. Det viser en omfattende kontroll fra Mattilsynet. Selv om fisken er produsert under dårlige hygieniske forhold inneholder produktene sjelden bakterier som er helsefarlig for mennesker. I tillegg blir hvitfisk vanligvis varmebehandlet før det spises.

Tema: Tilsynsresultater