God mathåndtering under sommerfestivaler

Mattilsynet har i løpet av sommeren 2015 ført tilsyn med matserveringen ved Kongsberg Jazzfestival, Økofestivalen i Sande og Elvefestivalen i Drammen. Forholdene var bra.

Illustrasjonsfoto Foto: Colourbox.com

 - Forholdene rundt mathåndtering og servering under festivalene var generelt god. Noen av markedsbodene måtte forbedre sine rutiner rundt lagringsforhold for maten. Utover dette avdekket vi ikke alvorlige brudd på regelverket, sier avdelingssjef i Søndre Buskerud, Rita Aina Kvennejorde.

Under inspeksjonene vurderte Mattilsynet hvordan virksomhetene ivaretok god håndhygiene, renhold, orden, håndtering og lagring av mat, kontroll med temperaturer under lagring og tilgang på vann og toalett.

Mattilsynet førte tilsyn med til sammen 47 markedsboder og restauranter hvor det ble omsatt og servert mat under disse tre festivalene.

Se Markedsbodene og reataurantene som ble sjekket (PDF)

Kontaktperson
Rita Aina Kvennejorde, avdelingssjef, tlf. 907 83 944