Antibiotikaresistente Salmonella- og Campylobacter-bakterier hos mennesker og dyr er utbredt i Europa

Antibiotikaresistente Salmonella- og Campylobacter-bakterier forekommer ofte hos mennesker og dyr i Europa. Det viser en rapport fra EUs mattrygghetsorgan, EFSA, og det europeiske smitteverninstituttet, ECDC. Rapporten bygger på tall fra 2013.

Salmonellabakterie

SalmonellabakterieFoto: iStockphoto

Rapporten viser at multiresistente Salmonella-bakterier fortsetter å spre seg i Europa. I noen EU-land er det rapportert om høy resistens mot det viktige antibiotikumet ciprofloxacin i Campylobacter-bakterier både hos mennesker og dyr. EFSA og ECDC fremhever det som positivt at det fortsatt er lav forekomst av Salmonella- og Campylobacter-bakterier som er ko-resistente..

Ko-resistens betyr at en bakterie er resistent mot to antibiotika samtidig. Multiresistens vil si at en bakterie er resistent mot tre eller flere klasser av antibiotika samtidig.  Les mer om antibiotikaresistens på nettsidene til NORM - Norsk overvåkingssytem for antibiotikaresistens hos mikrober

Salmonella

Salmonella smitter til mennesker fra dyr, oftest via infisert mat eller vann. Les mer om hvordan du unngår Salmonella-smitte i saken Slik unngår du Salmonella

Campylobacter

Campylobacter finnes hos dyr og mennesker. Bakterien regnes i dag som en av de vanligste årsakene til diaré forårsaket av bakterier i Norge og Europa.

Les hele rapporten Salmonella and Campylobacter show significant levels of resistance to common antimicrobials in humans and animals

Kontaktpunkt for EFSA

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er offisielt norsk kontaktpunkt for EFSA

Risikovurdering av antibiotikaresistens i Norge

Utviklingen av antibiotikaresistens er et økende problem i Norge. Mattilsynet ber bedt VKM om tre ulike vurderinger. Under finner du omtale av de tre oppdragene:

Ansvarlig: Vitenskapskomiteen for mattrygghet Kontakt: