Antibiotikaresistente Salmonella- og Campylobacter-bakterier øker i Europa

Forekomsten av antibiotikaresistente Salmonella- og Campylobacter-bakterier hos mennesker og dyr øker i Europa. Det viser en rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet EFSA og det europeiske smitteverninstituttet ECDC.

Bakterieskål, petri-skål

IllustrasjonsfotoFoto: iStockphoto

Rapporten viser at multiresistente Salmonella-bakterier fortsetter å spre seg i Europa. Forskere advarer mot at Campylobacter-bakterier har høy forekomst av resistens mot ciprofloksacin. Ciprofloksacin er et antibiotik som er kritisk for behandling av infeksjoner hos mennesker. Resistens reduserer mulighetene for effektiv behandling av alvorlige matbårne infeksjoner.

Funn fra rapporten viser også at det er påvist resistens mot colistin i Salmonella og E. coli hos fjørfe i EU.

Se infografikk og les mer Antibiotikaresistens – hva er det? Se også nettsidene til NORM (Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober).

Store regionale forskjeller

Rapporten viser at det er store regionale forskjeller i forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i Europa. De høyeste nivåene av antibiotikaresistens er observert i Øst- og Sør-Europa. I Nord-Europa er det lavere nivåer av antibiotikaresistente bakterier i fjørfe, særlig i land med lav bruk av antimikrobielle stoffer i dyr.

Les hele rapporten fra EFSA

Se også Folkehelseinstituttets omtale av saken Problemene med antibiotikaresistente bakterier øker i hele Europa

Risikovurdering av antibiotikaresistens i Norge

Utviklingen av antibiotikaresistens er et økende problem i Norge. På oppdrag fra Mattilsynet, publiserte VKM tre vurderinger av antibiotikaresistens i desember 2015:

Ansvarlig: Vitenskapskomiteen for mattrygghet Kontakt: