Skal vurdere konsekvenser av listeriabakterier

Vitenskapskomiteen for mattrygghet skal vurdere hvilken risiko listeriabakterier i fiskevarer, kjøttvarer, melkeprodukter og frukt, bær og grønnsaker utgjør for utsatte grupper.

Forsker som undersøker frukt og grønnsaker i et mikroskop

 Foto: iStockphoto.com

Bakgrunnen er at Mattilsynet skal gå gjennom og oppdatere kostråd om Listeria til gravide og utsatte grupper forbrukere.

Mattilsynet er spesielt opptatt av matvarer som ikke må varmebehandles, som for eksempel fiskekaker og karbonader, og hvilke konsekvenser det får dersom slike matvarer inneholder Listeria.

Skal vurdere mange matvarer

VKM skal vurdere konsekvenser av Listeria i svært mange matvarer. Så vel kaldrøkt som varmrøkt og gravet fisk står på listen. Når det gjelder kjøttprodukter, skal VKM vurdere både oppskåret pålegg og pålegg som ikke er oppskåret, røkt og gravet kjøtt med mer.

En lang rekke ulike ost- og melkeprodukter skal vurderes, som pasteuriserte og upasteuristerte oster, cottage cheese og fløteis.

Mattilsynet har i dag ingen råd til gravide og utsatte grupper om Listeria i frukt, bær og grønnsaker. Vitenskapskomiteen er bedt om å vurdere risiko ved å spise rå spirer, og hvilke andre produkter med vegetabilske næringsmidler som kan innebære en risiko for gravide.

For alle matvaregrupper skal VKM vurdere hvilke tiltak forbrukere selv kan sette inn for å redusere risiko.

Listeriose

Infeksjon med listeriabakterie kalles listeriose. Listeriose er vanligvis en tilstand uten symptomer, eller med et sykdomsbilde som ligner influensa. Listeriose er sjeldent, men kan gi alvorlig sykdom hos risikogrupper.

Listeriabakterien forekommer oftest i kjøtt, melkeprodukter og rå grønnsaker. Den smitter vanligvis ved å spise forurenset, spiseklar mat, det vil si mat som ikke må varmebehandles. Eksempler på mat som har ført til smitte er ost av upasteurisert melk, vakuumpakket kjøttpålegg , gravlaks og røkelaks. Listeria monocytogenes har evnen til å formere seg ved kjøleskapstemperatur. Mat som i utgangspunktet har lang holdbarhet, er dermed ekstra utsatt.

Trolig ferdig sommeren 2018

VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer er ansvarlig for risikovurderingen. Risikovurderingen skal etter planen publiseres i juni 2018.