Utbrudd av E. coli

Folkehelseinstituttet har funnet samme variant av bakterien E. coli hos fire personer. De fire er bosatt på forskjellige steder i landet, og ingen felles smittekilde er så langt avdekket.

E.colibakterier

 Foto: iStockphoto.com

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde.

I midten av august ble Folkehelseinstituttet varslet om et barn med E. coli-infeksjon som utviklet Hemolytisk Uremisk Syndrom (HUS), hjemhørende i Møre og Romsdal. I tillegg har Folkehelseinstituttet påvist samme bakteriestamme i tre voksne med diaresymptomer bosatt i Hedmark, Buskerud og Hordaland.

Ingen felles smittekilde avdekket

Folkehelseinstituttet koordinerer arbeidet med å finne en mulig smittekilde. Ingen av undersøkelsene rundt disse opphopningene har så langt avdekket noen felles smittekilde. Dette arbeidet tar tid og er komplisert, og det er ikke alltid mulig å finne smittekilden.

Les mer hos Folkehelseinstituttet.

Generelle forebyggende tiltak mot E. coli-enteritt:

  • All farsemat (herunder kjøttdeig, hamburgere, kjøttkaker o. l.) bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt.
  • Andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten.
  • Unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk.
  • Grønnsaker som skal spises rå bør skylles godt.
  • Oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C).
  • Vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider
  • Vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før utstyret brukes til annen mat.

Ved reiser til land med dårlige hygieniske forhold er det i tillegg viktig å unngå ukokte grønnsaker, iskrem som ikke er ferdigpakket fra produsenten, og frukt som ikke kan skrelles. For øvrig bør man ved utenlandsreiser generelt påse at grønnsaker og frukt er godt vasket med rent vann, og unngå drikkevann som ikke selges på flasker.

Om E.coli-bakterier

E. coli er tarmbakterier som normalt finnes i store mengder hos mennesker og dyr. Disse tarmbakteriene er vanligvis ufarlige, men enkelte grupper av bakterien kan forårsake alvorlig sykdom. En slik gruppe er EHEC-bakterien. HUS er en alvorlig nyresykdom, som hos barn oftest skyldes giftproduserende EHEC-bakterier (bakterien produserer såkalte toksiner). Bakterien finnes normalt i tarm hos enkelte individer av drøvtyggere (storfe, saug, geit), og kan overføres til mennesker på ulike måter; for eksempel via mat forurenset med avføring fra dyr, fra forurenset vann eller ved direkte kontakt med dyr. Smitte kan også skje direkte fra person til person. Spesielt eldre og barn kan få alvorlig sykdom.

Om HUS (Hemolytisk Uremisk Syndrom)

HUS er en alvorlig tilstand med nyresvikt og blodforandringer. Den vanligste årsak til HUS er infeksjon med en spesiell type E. coli-bakterier, kalt enterohemorragisk E. coli (EHEC), som gir særlig alvorlig sykdom. Barn er særlig utsatt for denne komplikasjonen. I de fleste tilfeller starter HUS-sykdommen med en magetarminfeksjon med blodig diaré. Barnet kan ha feber, er slapt, irritabelt og har generelle sykdomstegn.