Risikovurdring:

Gravide, ammende, barn og ungdom bør være forsiktig med "energidrikker"

I en risikovurdering fra 2009 påpeker Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) at gravide, ammende, barn og ungdom ikke bør ha et ukritisk inntak av drikke med høyt koffeininnhold.

Beriking av "energidrikker" må godkjennes av Mattilsynet

Begrepet ”energidrikker” er en kommersiell betegnelse på drikkevarer som inneholder koffein og ulike kombinasjoner av flere andre bioaktive komponenter, som for eksempel vitaminer, taurin og glukuronolakton. Slike ”energidrikker” ble tidligere regnet som legemiddel på grunn av sitt innhold av disse stoffene og kunne derfor ikke selges i butikk. Denne praksisen ble endret høsten 2008. Det har etter dette vært opp til Mattilsynet å vurdere disse produktene ut fra Matlovens bestemmelser. Den første tillatelsen til å selge en slik ”energidrikk” i Norge ble gitt den 31. mars 2009 og flere har kommet etter. Les mer  Mattilsynet - beriking

Mattilsynet innvilger søknader om å tilsette vitaminer, mineraler og aminosyrer til "energidrikker" som også har høyt koffeininnhold. På bakgrunn av en søknad og nye forskningsresultater ba Mattilsynet VKM i 2009 om å foreta en oppdatering av tidligere risikovurderinger av ”energidrikker” med innholdsstoffer som koffein, taurin, glukoronolakton og ulike vitaminer.

Mye koffein er uheldig for gravide, ammende, barn og ungdom

I den oppdaterte risikovurderingen påpekte VKM at konsum av ”energidrikker” vil kunne representere et økt inntak av koffein, og viste til at gravide og ammende ikke bør ha et samlet inntak av koffein som overstiger 100 - 200 mg koffein/dag (En typisk boks energidrikk på 250 ml inneholder omlag 80 mg koffein).

VKM uttrykte bekymring for at det estimerte konsumet av ”energidrikker” sammen med inntak av koffein fra andre kilder hos barn, kan gi reell risiko for engstelse og anspenthet hos de barna som får i seg mest. Risikoen for negative helseeffekter av koffein fra ”energidrikker” vil likevel være størst hos tenåringer i alderen 13-15 år, ettersom denne aldersgruppen fortsatt drikker lite kaffe og derfor forventes å tåle mindre koffein enn voksne. Det antas at det er størst risiko forbundet med et akutt konsum av ”energidrikker”.

”Energidrikker” i kombinasjon med alkohol eller fysisk aktivitet

Basert på nye opplysninger, konkluderte EUs vitenskapskomité, EFSA, i 2009 med at inntak av taurin og glukuronolakton i de mengder som normalt brukes i ”energidrikker”, og ved de inntaksnivåene som er presentert i EFSA-vurderingen ikke utgjør noen helserisiko. EFSAs vurdering omfatter ikke ”energidrikker” som sådan, kun de to ingrediensene hver for seg. Det har imidlertid de senere årene vært rapportert flere nye tilfeller av mulige negative helseeffekter i forbindelse med konsum av ”energidrikker” i kombinasjon med alkohol og/eller fysisk aktivitet. Men både EFSA og VKM påpeker at det ikke har vært mulig å fastslå om det er noen årsakssammenheng mellom de rapporterte effektene og konsum av ”energidrikker” i seg selv, eller til samtidig eksponering for alkohol og/eller fysisk aktivitet. I enkelte tilfeller kan også narkotiske stoffer være involvert.

Skal merkes med ”høyt koffeininnhold”

I henhold regelverket for merking skal drikkevarer som inneholder koffein, uansett kilde, i mengder som overstiger 150 mg/l, merkes med opplysningen «Høyt koffeininnhold.  Bør ikke inntas av barn eller gravide eller ammende kvinner» i samme synsfelt som varebetegnelsen. Opplysningen skal ledsages av en parentes hvor faktisk koffeininnhold angis i mg/100ml.