Ikke spis rå østers fra Oslofjorden, kysten av Telemark og Sørlandet

Mattilsynet advarer mot å spise rå østers fanget i Oslofjorden, kysten av Telemark og Sørlandet. Grunnen er vibrio-bakterier, som kan komme inn i østers og andre skjell. Faren forsvinner ved varmebehandling, og når vanntemperaturen synker under 20 grader i et par dager.

Østers som åpnes med kniv

 Foto: iStockphoto.com

Utsatte områder

  • Oslofjorden, inkludert kystlinjen til Oslo, Østfold, Akershus, Buskerud og Østfold
  • Telemarkskysten
  • Sørlandskysten

Flere har blitt syke av sårinfeksjoner etter bading i Oslofjorden den siste tiden.

Arter av vibrio-bakterier som gir sykdom hos mennesker er uvanlige langs norskekysten, fordi vannet her vanligvis er for kaldt. I den siste tiden har det vært usedvanlig varmt, og Folkehelseinstituttet har informert om flere tilfeller av sårinfeksjoner med Vibrio vulnificus fra badende i Oslofjorden.

Skjell kan samle bakterier

Vibrio-bakterier, som kan gi sårinfeksjon hos mennesker, kan i tillegg gi smitte når du spiser rå sjømat. Mennesker med svekket immunforsvar er ekstra utsatt for sykdom.

Skjell filtrerer store mengder sjøvann, og kan samle opp større mengder bakterier. Vibrio-bakterier blir drept ved koking eller tilsvarende varmebehandling. Derfor er det viktig å varmebehandle skjell (inkludert østers) fra Oslofjorden, Telemarkskysten og Sørlandskysten før de spises. Ha god hygiene på kjøkkenet for å hindre kryssforurensing, og sørg for å frakte og oppbevare maten kjølig. 

Til nå er det ikke registrert at noen har blitt syke av å spise rå østers fra Oslofjorden, men Mattilsynet velger allikevel å advare med bakgrunn i føre-var-prinsippet.

Sårinfeksjon opptrer når sår eksponeres for rå sjømat eller sjøvann, typisk ved bad eller åpning av rå østers. For mer informasjon, se melding fra Folkehelseinstituttet. Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet i forbindelse med situasjonen som har oppstått.

Denne advarselen gjelder inntil vanntemperaturen er under 20 grader i et par dager. Mattilsynet kjenner ikke til at levende muslinger for tiden blir høstet kommersielt i det aktuelle området.

Overvåking av indikatorer for smitterisiko

Det europeiske smittevernsenteret ECDC overvåker hver sommer indikatorer som kan påvirke vekst av vibrio-bakterier i kystområder i Nord-Europa. Data per 30.7.2018 viser at det er moderat til høy risiko for tilstedeværelse av vibriobakterier i blant annet i indre og ytre Oslofjord.

Se kartet fra ECDC E3 Geoportal.