Fjørfe og kjøtt

Mer om Fjørfe og kjøtt

Kort om fjørfe og kjøtt

Magre kjøttprodukter er viktig for å sikre et tilstrekkelig inntak av en rekke næringsstoffer for de fleste. Et moderat inntak av magre kjøttprodukter kan derfor med fordel inngå i kostholdet.

Kjøtt er en viktig kilde til protein, A- og B-vitaminer og til mineralstoffene sink, selen og jern. Men kjøtt og kjøttprodukter er også en betydelig kilde til mettet fett og salt.

Det er en sammenheng mellom inntak av bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt og økt risiko for kreft i tykk- og endetarm. Du bør derfor ikke spise mer enn 500 gram rødt kjøtt og bearbeidede produkter av rødt per uke.

Inntak av kjøtt kan være viktig for å opprettholde god jernstatus spesielt hos kvinner som trenger mer jern enn menn.

Sjekk innholdet i fjørfe og kjøtt i Matvaretabellen

Svinekoteletter

Foto: iStockphoto

Mer om fjørfe og kjøtt

Helsedirektoratets nøkkelråd om kjøtt er: Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden rødt kjøtt og bearbeidede produkter av rødt kjøtt til 500 gram i uken.

Vakumpakket kjøtt i disk.

Foto: Helsedirektoratet/Wenche Hoel-Knai

Tenk på dette når du velger kjøtt:

  • Velg fortrinnsvis hvitt kjøtt, rent kjøtt og magre kjøttprodukter med lite salt. Kjøtt fra svin, storfe, sau og geit regnes her som rødt kjøtt og kjøtt fra fjørfe som hvitt kjøtt.
  • Begrens mengden av bearbeidede kjøttprodukter som er røkt, saltet eller konservert med nitrat eller nitritt.
  • Begrens mengden rødt kjøtt og bearbeidede produkter av rødt kjøtt til 500 gram per uke. Dette tilsvarer to til tre middager og litt kjøttpålegg. Rødt kjøtt er kjøtt fra svin, storfe og sau.
  • Velg fortrinnsvis nøkkelhullsmerkede kjøtt- og kjøttprodukter.

Det er viktig å legge merke til at anbefalingene om rødt kjøtt ikke er at inntaket skal være så lavt som mulig, men at inntaket ikke bør overstige 500 gram spiseferdig kjøtt per uke.

Bakgrunnen for anbefalingene om å begrense mengden kjøttmat er:

  • Det er vist en sammenheng mellom inntak av bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt og økt risiko for kreft i tykk- og endetarm.
  • Bearbeidede kjøttprodukter bidrar med en betydelig andel av inntaket av mettet fett og salt hos mange. Dersom du velger magert kjøtt, og begrenser mengden bearbeidede kjøttprodukter, vil dette kunne gi en gunstigere fettsammensetning i det totale kostholdet.

Inntaket av rødt kjøtt anbefales begrenset til 500 gram per uke. Denne mengden inkluderer rent rødt kjøtt og bearbeidede produkter av rødt kjøtt. Mengden 500 gram er angitt som spiseferdig kjøtt. Det vil si spiselig og ferdig tilberedt kjøtt. Dette tilsvarer cirka 700-750 gram råvekt. Mengden 500 gram rødt kjøtt per uke tilsvarer omtrent to til tre middager og litt kjøttpålegg. 

Rødt kjøtt er kjøtt fra svin, storfe, sau og geit. Det er uklart om rødt kjøtt fra andre arter for eksempel elg, reinsdyr, rådyr og hjort, har samme helseeffekt som rødt kjøtt fra storfe, svin, sau og geit.

Nøkkelhullet

Kjøtt- og kjøttprodukter kan merkes med Nøkkelhullet. Da inneholder de mindre fett  enn andre produkter av samme type. Kjøttprodukter må inneholde minst 50 prosent kjøtt.

Oppbevaring og hygiene

Det er viktig at du oppbevarer og håndterer mat og drikke riktig for å unngå at det blir bedervet.

Kjøtt- og kjøttprodukter skal oppbevares kjølig. Oppbevart ved romtemperatur kan lett bedervelig mat som kjøtt utvikle helsefarlige bakterier. Desto lenger kjøttet oppbevares i romtemperatur, desto større er risikoen. Sjekk holdbarhetsdatoen og informasjon om egnet oppbevaring på emballasjen.

Matvaretabellen

Du kan sjekke næringsinnholdet i fjørfe og kjøtt i Matvaretabellen .

Hvor mye spiser vi?

Det anslås at vel halvparten av befolkningen spiser mer rødt kjøtt enn anbefalt. På bakgrunn av data fra matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser, anslås det at gjennomsnittlig inntak av spiseferdig rødt kjøtt ligger på cirka 560 gram i uken. Det er store individuelle forskjeller i inntak. Kvinner spiser mindre kjøtt enn menn og de spiser oftere hvitt kjøtt enn menn.

Ved en reduksjon av inntaket av rødt kjøtt bør man fortrinnsvis redusere inntaket av bearbeidet rødt kjøtt. De som har et høyt inntak av rødt kjøtt kan med fordel bytte ut noe av dette med inntak av hvitt kjøtt, fisk eller belgvekster.

Les mer Helsenorge.no - Kjøtt og kjøttprodukter

Les mer om utviklingen i norsk kosthold Helsedirektoratet: Kostholdsundersøkelser  

Ansvarlig: Helsedirektoratet Kontakt: 81020050
iStockphoto