Merking

Illustrasjon som viser eple tilsatt ulike stoffer.

Vitaminer og andre stoffer tilsatt i mat og drikke

Med beriking menes tilsetting av vitaminer, mineraler, aminosyrer og andre bioaktive stoffer til matvarer utover det som finnes naturlig i matvaren. Et bioaktivt stoff er et stoff som har ernæringsmessig eller fysiologisk effekt.

Maiskolbe

Genmodifisert mat (GMO)

Genmodifisert mat består av, inneholder eller er fremstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arveegenskaper ved hjelp av genteknologi.

Et merke der det står:

Merking av mat

Matmerkingen har flere formål. Blant annet skal den gi forbrukere muligheten til å vite hva mat og drikke inneholder og hvor lenge den er holdbar. Merkingen skal også gi informasjon om egnet oppbevaring og i mange tilfeller, hvordan den skal tilberedes. I tillegg skal det stå navn og telefonnumer til produsent eller forhandler av produktet.

Nøkkelhullsmerket
Jellybeans i ulike farger.

Tilsetningsstoffer

Tilsetningsstoffer er en fellesbetegnelse på stoffer som blir tilsatt maten blant annet for å forlenge holdbarheten, gi en bestemt konsistens eller et mer tiltalende utseende.

.

Økologisk mat

Økologisk mat produseres mest mulig i tråd med naturens premisser. I Norge er det organisasjonen Debio som kontrollerer at alle produkter som er Ø-merket er produsert i samsvar med regelverket for økologisk produksjon.

En bananklase
iStockphoto