Nøkkelhullet utgjør en forskjell

Ved å bytte ut vanlige matvarer med Nøkkelhullet der det er mulig, vil man uten andre endringer i kostholdet oppnå anbefalt nivå av både mettet fett og kostfiber.

En kvinne studerer merkingen på to pakker frokostblanding i en butikk.

Foto: Helsedirektoratet/Wenche Hoel-Knai

– Ikke-smittsomme livsstilssykdommer er vår tids største helseutfordring. I dag dør 80 prosent av kroniske livsstilssykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og kols. Mange dør alt for tidlig. Dette er sykdommer som ofte kan forebygges. Risikofaktorene heter nå tobakk, alkohol, sukker, salt, mettet fettog stillesitting. Beskyttende faktorer er frukt og grønt, fisk og fiber og fysisk aktivitet. Vi må se på hvilke små grep i hverdagen som kan gjøre det enklere for folk å minimere risikoen og øke de positive faktorene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Nøkkelhullet er et av disse grepene. En beregning utført av Universitetet i Oslo viser hvilken ernæringsmessig effekt på kosten det vil ha å erstatte matvarer uten Nøkkelhullet med nøkkelhullsmerkede matvarer. Dersom en person med et gjennomsnittskosthold i Norge konsekvent bytter ut vanlige matvarer med Nøkkelhullet kan han eller hun blant annet:

 • redusere inntaket av totalt fett med opptil 13 %, mettet fett med nesten 27 % og energi med litt over 4 % per dag.
 • nærme seg anbefalt energiandel fra mettet fett på høyst 10 % av energien.
 • få opptil 19 % mer fiber per dag, særlig hvis kjøpebrød byttes med nøkkelhullsmerket brød. Dette vil bidra til at inntak av fiber ligger innenfor anbefaling på 25-35 g/dag.

– Velger du nøkkelhullsmerkede matvarer spiser du mindre mettet fett, sukker og salt, og mer fiber. Dette har vi visst lenge. Men nå har vi fått beregninger som viser hvor stor forskjell dette ene grepet kan gjøre, og resultatene er svært gledelige, sier Guldvog.

Høy kjennskap, men vi ønsker mer kunnskap

Tall fra Norstat 2015 viser at 96 prosent av befolkningen kjenner til Nøkkelhullet, og at 83 prosent har kjøpt Nøkkelhullprodukter. Men ikke alle vet at det er myndighetenes merkeordning.

– 57 prosent svarer i undersøkelsen at de tror myndighetene står bak ordningen. Dette tallet er litt lavt – vi vet fra fokusgrupper at folks tillit til merket øker når de lærer at det er vi som står bak det, sier Guldvog.

For å kjøpe nøkkelhullsmerkede produkter oftere ønsker befolkningen også mer informasjon om hva merkingen betyr (53%) og hvorfor en vare er merket (50%). Nesten like mange (49%) svarer også strengere kriterier for merket. I revidert forskrift som trådte i kraft 1. mars 2015 er mange kriterier strammet inn

Bransjen positive til tilpasning av produkter

Det er interesse for revidert Nøkkelhull i matvarebransjen både blant dem som har og dem som ikke har nøkkelhullsmerkede produkter i dag, viser foreløpige tall i en undersøkelse Opinion har gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet. Blant dem som har merket på produkter i dag, svarer over halvdelen kort tid etter at forskriften er trådt i kraft, at det er sannsynlig at de vil endre produktene i tråd med de nye kravene, svært få (6%) svarer usannsynlig. En fjerdedel av dem som ikke bruker merket i dag, sier de vil vurdere å bruke Nøkkelhullet med de nye kriteriene. 

Økning i Nøkkelhullsalget

Tall fra Nielsen 2015 viser at det i dag er 1978 produkter med Nøkkelhullet i norske butikker. Det var en femdobling i antall nøkkelhullmerkede produkter i dagligvarehandelen fra 2009-2013 (fra 409 til 2001 produkter), og veksten flatet ut i fjor. Til tross for stagnasjonen kjøper forbrukerne nøkkelhullsprodukter som aldri før. Fra 2013 til 2014 økte salget av nøkkelhullsprodukter med fem prosent.

– Det er svært gledelig at salgskurven fortsetter å peke oppover, og om bransjen følger opp med enda flere produkter, blir det enda enklere for forbrukerne å ta sunne og populære valg, sier Guldvog.

FAKTA OM NØKKELHULLET

 • Nøkkelhullet er et symbol som skal gjøre det enkelt for folk å velge sunnere matvarer innen matvaregrupper og dermed øke muligheten til å sette sammen et sunt og variert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd.
 • Nye nordiske næringsstoffanbefalinger (NNR2012) ligger til grunn for kriteriene.
 • Den 1. mars trådte ny forskrift i kraft, og kravene for å benytte merket ble strengere og tydeligere.
 • Merkeordningen setter krav til minimumsinnhold av kostfiber og maksimumsinnhold av fett, mettet fett, salt og sukker i matvarer som inngår i merkeordningen.
 • Sammenlignet med andre matvarer innen samme varegruppe, oppfyller produkter med Nøkkelhullet ett eller flere av disse kravene. En matvare merket med Nøkkelhullet betyr derfor at den er et sunnere valg innen sin matvaregruppe.
 • Nøkkelhullet er en enkel og tydelig merking som veileder forbrukerne i en travel handlesituasjon og er dermed et verktøy for å gjøre det lettere å sette sammen et sunt og variert kosthold.
 • Hensikten med ordningen er også å stimulere matvarebransjen til å utvikle flere produkter med mindre fett, sunnere fettsyresammensetning, mindre salt og sukker samt med mer kostfiber, fullkorn, grønnsaker og frukt.
 • Bruk av Nøkkelhullmerket utløser krav om at ferdigpakkede varer må merkes med en næringsdeklarasjon. Slik kan forbrukerne enkelt sjekke innholdet av næringsstoffer i produktet. Frukt, bær, grønnsaker, fisk og sjømat er unntatt fra dette kravet. Brød, knekkebrød, kjøtt og ost som oppfyller nøkkelhullkravene, men ikke er innpakket, kan også markedsføres med Nøkkelhullet.
 • Nøkkelhullet er en frivillig merkeordning for sunnere matvarer som myndighetene i Norden står bak. I Norge er det Helsedirektoratet og Mattilsynet som har ansvaret for ordningen. Nøkkelhullmerket var opprinnelig en svensk merkeordning.
 • Nøkkelhullet er et svensk, registrert varemerke som eies av Livsmedelsverket i Sverige.
Ansvarlig: Helsedirektoratet Kontakt: 810 200 50
En bananklase