Bruk av fosfater i mat

Bruk av tillatte mengder fosfater i næringsmidler utgjør ingen helsefare. Her får du vite mer om når det er tillatt å bruke fosfater i fremstillingen av mat.

Fosfater er naturlig forekommende i levende organismer, hvor de finnes i bestemte mengder og i bestemte forbindelser og har bestemte funksjoner. Fosfat er betegnelser på mange ulike forbindelser med ulike egenskaper og effekter.

Det er to generelle klasser av fosfater som kalles ortofosfater og kondenserte fosfater. Forbindelsene kan tilsettes i de fleste næringsmidler for å for eksempel binde vann eller som stabilisator slik at kvaliteten på varen holder seg.

Sjekk merkingen

Tilsetningsstoffer brukes for å påvirke matvarens holdbarhet, konsistens, smak eller farge. Når fosfat brukes som tilsetningsstoff skal det fremgå av ingredienslisten i produktets merking. I merkingen fremgår det hvilken funksjon (klassebetegnelse) stoffet har i produktet, og stoffet er enten gjengitt i sitt fulle navn eller med E-nummer.

Fosfatene vil ha følgende e-nummer i ingredienslisten:

  • E338
  • E339
  • E340
  • E341
  • E343
  • E450
  • E451
  • E452

Les mer  Hva betyr E-numrene?

Bruk av fosfater i fisk

Fosfat kan tilsettes uprosessert fiskefilet som skal fryses. I følge tilsetningsstofforskriften er det på grunn av tapt vannbindingsevne lov å tilsette inntil 5 g/kg fosforsyre og fosfater i fryst fiskefilet, og 1g/kg i surimi.

Mat som importeres fra land utenfor EØS-området skal tilfredsstille norsk regelverk. Dette gjelder også norsk fisk som sendes til utlandet for bearbeiding og kommer tilbake etter behandlingen for å selges på det norske markedet. Er det brukt tilsetningsstoffer, som for eksempel fosfater, skal dette gå tydelig frem av på forpakningen.

Bruk av fosfater i kjøtt

Fosfater kan ikke brukes som tilsetningsstoff i ferskt kjøtt som fileter og biffer. Det er tillatt brukt i enkelte hele kjøttprodukter og kjøttprodukter oppdelt i biter, men disse produktene skal da være merket med hvilke stoffer som er tilsatt. Grensen for tillatt mengde tilsatt fosforsyre og fosfater er 5g/kg.

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00