Morsmelkerstatning

Dersom amming ikke er mulig, eller det er behov for annen melk i tillegg til morsmelk, bør det gis morsmelkerstatning til barnet er 12 måneder gammelt.

Baby som drikker av tåteflaske.

 Foto: iStockphoto

Morsmelkerstatning gir barnet den energien og de næringsstoffene som det trenger. Den morsmelkerstatningen man får kjøpt, er laget slik at næringsinnholdet er mest mulig likt morsmelkens. Det fins ulike morsmelkerstatninger på markedet, og helsestasjonen kan gi råd om hvilken som passer best for ditt barn. Derimot skal du aldri blande egen morsmelkerstatning av vanlig melk, geitemelk, proteinshake eller liknende fordi det ikke er mulig å få til riktig sammensetning av næringsstoffer. Feil sammensetning kan skade barnets nyrer eller gjøre at barnet ikke vokser som det skal.

Pass på dette når du tilbereder morsmelkerstatning:

 • Når du lager morsmelkerstatning, er det viktig å følge fremgangsmåten på pakken nøye. Bruk korrekt mengde vann og pulver som angitt på pakken. Både for lite og for mye pulver i forhold til vannmengden kan være uheldig for barnet. Bruk alltid måleskjeen som følger med. Fyll måleskjeen løst og stryk av toppen med en kniv.
 • Ikke bruk lunkent vann rett fra springen når du tilbereder morsmelkerstatningen! Det varme vannet kan være forurenset med kjemiske stoffer eller bakterier fra varmtvannsberederen og vannledningene.
 • Bruk friskt, kaldt vann som har rent en stund, kok det opp og avkjøl til angitt temperatur før pulveret has i.
 • For å unngå bakterievekst, skal det bare blandes opp morsmelkerstatning for et måltid om gangen.
 • Barnet ditt bestemmer selv antall måltider ved å gi signaler om sult.
 • Det er viktig å gi barnet god kroppskontakt når det spiser, for at det skal bli en positiv opplevelse både for barnet og den voksne.
 • Mengden morsmelkerstatning kan variere fra måltid til måltid.
 • Måltidet er slutt når barnet gir tegn på at det er mett. Ikke prøv å få barnet til å drikke mer, det kan føre til gulping og ubehag for barnet.
 • Kast alltid det som blir igjen av morsmelkerstatningen. Bakterier formerer seg lett i melkerestene. Les mer i artikkelen Morsmelkerstatning - bland bare ett måltid av gangen

Morsmelkerstatning som tillegg til morsmelk

Av og til kan man ønske å gi morsmelkerstatning i tillegg til morsmelk (amming). For mange går det bra, men for en del fører det til at ammingen tar slutt tidligere enn planlagt. Det kan skyldes at produksjonen av morsmelk ikke stimuleres tilstrekkelig, eller at barnet foretrekker å suge fra flaske fordi maten kommer raskere fra den enn fra brystet. Det kan derfor være smart å gi erstatning i kopp i stedet for fra flaske.

Hvis mulig, er det en fordel å vente med å gi morsmelkerstatning til morsmelkproduksjonen er kommet ordentlig i gang og er blitt stabil. På den andre siden finnes det mødre som har behov for å gi erstatning i starten, men som senere går over til bare å amme. På helsestasjonen kan du få praktiske råd om hvordan du kombinerer amming og morsmelkerstatning. 

 • Dersom du gir morsmelkerstatning som tillegg til morsmelken, kan morsmelkerstatningen gis til enkelte av måltidene.
 • Gi barnet morsmelk først, fra begge bryst, slik at melkeproduksjonen stimuleres. Deretter kan du gi morsmelkerstatningen.
 • Gir du bare morsmelkerstatning av og til, kan den med fordel gis fra kopp eller tutekopp.
 • Hvis du gir morsmelkerstatning i tåteflaske, kan barnet begynne å suge på brystet på feil måte, fordi flaske og bryst krever to forskjellige utmelkingsteknikker.
 • Selv om du en periode har gitt morsmelkerstatning, er det for de fleste fullt mulig å øke morsmelkproduksjonen igjen, ved å amme hyppigere.

Råd om hygiene

 • Skyll og fyll flaskene/koppene med kaldt vann straks de er tomme.
 • Vask flaskene/koppene og smokkene godt med egen kost i varmt vann tilsatt oppvaskmiddel.
 • Skyll deretter utstyret i varmt springvann.
 • Kok gjerne flasker/kopper og smokker, i minst 5 minutter.
 • La flaskene/koppene tørke under et rent håndkle.
 • Har du oppvaskmaskin, kan du vaske utstyret i den. Bruk høyeste temperaturprogram.
 • Sjekk at smokken er hel før du gir den til barnet.