Hvordan øke skriftstørrelsen?

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Mac-brukere: Hold Cmd-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Lille Saigon

FJORDGATA 25

7010 TRONDHEIM

Tilsynsresultat 23.10.2018

Tilsynet har ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

  1. Rutiner og ledelse

    Tre av tre mulige

    Synlig rapport for smilefjes

    Ikke aktuelt

    Meldeplikt for virksomheten

    Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

    Ansvaret til driftsansvarlige

    Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

    Internkontroll

    Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

    Farevurdering og styringstiltak

    Ikke vurdert

    Opplæring og kompetanse

    Ikke vurdert

  2. Lokaler og utstyr

    Tre av tre mulige

    Generelt - planløsning, standard og vedlikehold

    Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

    Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling

    Ikke vurdert

    Renhold

    Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

    Håndtering av avfall

    Ikke vurdert

    Bekjempe skadedyr

    Ikke vurdert

    Håndvask

    Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

    Personaltoalett og garderobe

    Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  3. Mathåndtering og tilberedning

    Tre av tre mulige

    Råvarer

    Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

    Vann og is

    Ikke vurdert

    Forurensningsfare

    Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

    Lagring

    Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

    Transport

    Ikke aktuelt

    Personalets helse og hygiene

    Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

    Kjølekjeden

    Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

    Varmebehandling

    Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

    Nedkjøling

    Ikke vurdert

    Tining

    Ikke vurdert

  4. Merking og sporbarhet

    Tre av tre mulige

    Sporbarhet og merking

    Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

    Merking av allergeningredienser

    Ikke vurdert

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene vi fikk under inspeksjonen.